Logo for print

Hovedmeny

​​​​​​​​​​​​Bestillerforum for nye metoder (lenke) gir oppdrag om nasjonale metodevurderinger (lenke) i Nye metoder. Oppdragene gis og utformes på bakgrunn av forslag, metodevarsler og innspill.  Nye metoder omfatter også lokale beslutninger som tas på grunnlag av mini-metodevurderinger (lenke). Fagmiljø og fagpersoner ved et sykehus kan ta initiativ til en mini-metodevurdering​.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet holder seg oppdatert på hva som kommer av nye metoder og varsler om relevante metoder. Dette kaller vi metodevarsler (lenke). I tillegg er det en mulighet for alle å sende inn forslag om metodevurderinger av metoder som kan være aktuelle å innføre eller revurdere bruken av i spesialisthelsetjenesten. Beslutninger om innføring eller utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten fattes av Beslutningsforum (lenke). En viktig del av beslutningsgrunnlaget er metodevurderinger​ (lenke).

Fremme forslag om​​ nasjonal metodevurdering
Den som vi​l fremme et forslag om en metodevurdering fyller ut et forslagsskjema og sender inn skjemaet til sekretariatet for Nye metoder på e-post. Sekretariatet kontrollerer at alle deler i skjema er utfylt og tar kontakt med forslagsstiller dersom informasjon mangler. Se informasjon lenger ned for lenke til forslagsskjema.

Vurdering av egnethet​
For å kunne gjennomføre en metodevurdering er det behov for tilstrekkelig dokumentasjon. Før et forslag om metodevurdering blir behandlet i Bestillerforum, utarbeider Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet en såkalt egnethetsvurdering som blir en del av saksgrunnlaget til Bestillerforum. En egnethetsvurdering er en vurdering av om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en metodevurdering basert på et første overordnet søk etter dokumentasjon. Egnethetsvurderingen har også ofte med et forslag om hvilken type metodevurdering som kan være egnet for metoden.


Behandling av innkomne forslag i Bestillerforum​
Bestillerforum møtes månedlig og går gjennom innkomne metodevarsler og forslag. Du kan lese mer om det her (lenke). Metodevarsler, forslag, egnethetsvurderinger og innkomne innspill (lenke) utgjør til sammen saksgrunnlaget til Bestillerforum når de beslutter om det skal gjennomføres en nasjonal metodevurdering eller ikke. Bestillerforum beslutter også hvilken type metodevurdering som skal gjennomføres. 

Forslagsskjema og frister​
Forslag skal sendes inn i et eget skjema som du finner her: Forslagsskjema (lenke).

Utfylt forslagsskjema sendes på e-post til sekretariatet for Nye metoder: nyemetoder@helse-sorost.no.

Forslag publiseres på nettsiden.

Det er satt frister for innsending av forslag til hvert møte i Bestillerforum. Informasjon om neste frist finner du her ​(lenke). ​​

​​


Sist faglig oppdatert: 28. november 2022