Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum:

Bestillerforum behandler metodevarsler på legemidler, metodevarsler på medisinsk utstyr og prosedyrer og alle forslag til metoder.

  • Metodevarsler på legemidler fra Statens legemiddelverk er åpne for innspill i ca. fire uker.
  • Metodevarsler på andre metoder enn legemidler fra Folkehelseinstituttet samt alle forslag til metoder er åpne for innspill i ca. åtte uker.

Nye metoder har i dialog med bransjeorganisasjonene for Medisinsk utstyr kommet frem til at det er behov for ca. åtte ukers innspillsfrist for forslag og metodevarsler som gjelder metoder som ikke er legemidler. Dette for å sikre en bedre innspillsmulighet for alle.

Statens legemiddelverk har også sett behov for en lengre innspillsfrist for forslag som gjelder legemidler.

Fristen for å gi innspill som er oppgitt i tabellen gjelder alle metodevarsler og forslag som skal behandles i det aktuelle møtet. Mer om å gi innspill her (link).

 

Tabell. Frister for innsending av forslag og for å komme med tilleggsinformasjon (innspill) til alle forslag og metodevarsler

Møte i Bestillerforum:​

​Frist for å sende inn utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering»:

Frist for å komme med tilleggsinformasjon til forslag og metodevarsler som foreligger:

​25. april

​14. februar

​5. april

​23. mai

​14. mars

​10. mai

20. juni​

​19. april

​7. juni

​29. august

​9. mai

​16. august

​26. september

​13. juni

​13. september

24. oktober​

​15. august

​11. oktober

21. november​

​12. september

​8. november

​12. desember

​10. oktober

​29. november

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
For 2021 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 22. november og 13. desember.

For 2022 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 17. januar, 14. februar, 21. mars, 25. april, 23. mai, 20. juni, 29. august, 26. september, 24. oktober, 21. november og 12. desember.


Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 11. april 2022