Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF:

 

Frister som gjelder for innspill på forslag og metodevarsler før Bestillerforum RHF er delt i to tabeller.

Bakgrunnen er at Nye metoder i dialog med bransjeorganisasjonene for Medisinsk utstyr har kommet frem til at det er behov for ca. 8 ukers innspillsfrist for forslag og metodevarsler som gjelder metoder som ikke er legemidler. Dette for å sikre en bedre innspillsmulighet for alle.

Statens legemiddelverk har også sett behov for en lengre innspillsfrist for forslag som gjelder legemidler.

 

Tabell 1. Frister som gjelder innsendte forslag om nasjonal metodevurdering (både legemidler og metoder som ikke er legemidler) samt for metodevarsler på metoder som ikke er legemidler:

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Frist for å sende inn utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering»:

Frist for å komme med tilleggsinformasjon til forslag og metodevarsler som foreligger:

27. januar

8. november

15. januar

24. februar

12. desember

12. februar

17. januar

18. mars

21. februar

15. april

13. mars

13. mai

​22. juni

​17. april

​10. juni

Tabell 2. Frister som gjelder for metodevarsler på legemidler:

​Møte i Bestillerforum RHF

Frist for Statens legemiddelverk å sende inn nye metodevarsler på legemidler:

​Frist for å komme med tilleggsinformasjon til metodevarsler som foreligger:

​27. januar

​12. desember

15. januar

24. februar

​17. januar

12. februar

​30. mars

21. februar

18. mars

27. april

13. mars

15. april

25. mai

17. april

13. mai

22. juni

​15. mai

10. juni

 

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
For første halvår 2020 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 27. januar, 24. februar, 30. mars, 27. april, 25. mai og 22. juni.


Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 18. februar 2020