Logo for print

Hovedmeny

Møter og frister for Bestillerforum:

Bestillerforum behandler anmodninger om legemidler, metodevarsler om medisinsk utstyr og prosedyrer og alle forslag om nasjonal metodevurdering.

Fristen for å gi innspill som er oppgitt i tabellen gjelder anmodninger, metodevarsler og forslag som skal behandles i det aktuelle møtet. Mer om å gi innspill her (link).

Merk:

  • Nye metoder har gått over til anmodninger fra og med mai 2023.

  • Anmodninger behandles fortløpende, og settes opp til behandling på tidligst mulige møte i Bestillerforum for nye metoder. Hvor raskt metoden kan behandles i Bestillerforum avhenger av om legemidlet i anmodningen vurderes som sammenlignbar med en annen metode eller ikke i en tidlig faglig vurdering.

  • En anmodning om vurdering sendes til Sekretariatet for nye metoder tidligst ved dag 120 (dag én for indikasjonsutvidelser og legemidler i akselerert godkjennelsesprosedyre) i godkjennelsesprosessen i EMA.

  • For en oversikt over hvilke metoder som er satt opp til et møte - se respektive møte under  Møter og konferanser.

  • Frister for innspill: Fristene i tabellen under gjelder innspill til forslag/anmodninger/metodevarsler om vurdering av metoder som skal behandles i møtet.

  • Fristene i tabellen under gjelder ikke innspill til eksisterende oppdrag eller beslutninger. Disse vil bli behandlet i tidligst mulige møte, avhengig av behov for forberedelser av sakene.  

  • Tidsfristene er tentative og det kan bli behov for å avvike disse.

Tabell. Frister for innsending av forslag og for å komme med innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler som skal behandles i møtet.

​Møtedatoer og frister

Møte i Bestille​rforum:​

Frist for å sende inn:
«Forslag om nasjonal metodevurdering»

Frist for innspill til de anmodninger, forslag og metodevarsler som er satt opp på møtet:

​20. mars

2. januar

7. mars​

​24. april

6. februar

11. april

​22. mai

6. mars

9. mai​

​​19. ​juni

​11. april

6. juni​

​28. august

23. mai

8. august

​25. september

13. juni

5. september

​23. oktober

22. august

3. oktober

20. november​

19. september

31. oktober

11. desember​

10.oktober

21. november

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 ​​

For 2023 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 22. mai, 19. juni, 28 august, 25. september, 23 oktober, 20. november og 11. desember.

Hvis d
et blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 19. september 2023