Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering» sendes inn senest*:

Alle kan komme med tilleggsinformasjon til forslag/metodevarsler som foreligger. Innspillskjema sendes inn senest:​

 ​28. januar

14. desember

17. januar 

25. februar

21. januar

14. februar

18. mars

11. februar

7. mars

 29. april

22. mars

12. april

27. mai

23. april

15. mai

17. juni

10. mai ​

6. juni

* For metoder som ikke er legemidler er det etter dialog med bransjeorganisasjonene, satt en lenger frist. Firsten går over to møter. For eksempel: Forslag/metodevarsler som kommer inn  14. desember vil bli behandlet på møtet i Bestillerforum RHF 25. februar.

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
For første halvåret 2019 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder; 28. januar, 25. februar, 18. mars, 29. april, 27. mai og 17. juni.

Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 6. desember 2018