Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF:

 

Frister som gjelder for innspill på forslag og metodevarsler før Bestillerforum RHF er delt i to tabeller.

Bakgrunnen er at Nye metoder i dialog med bransjeorganisasjonene for Medisinsk utstyr har kommet frem til at det er behov for ca. 8 ukers innspillsfrist for forslag og metodevarsler som gjelder metoder som ikke er legemidler. Dette for å sikre en bedre innspillsmulighet for alle.

Statens legemiddelverk har også sett behov for en lengre innspillsfrist for forslag som gjelder legemidler.

 

Tabell 1. Frister som gjelder innsendte forslag om nasjonal metodevurdering (både legemidler og metoder som ikke er legemidler) samt for metodevarsler på metoder som ikke er legemidler:

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Frist for å sende inn utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering»:

Frist for å komme med tilleggsinformasjon til forslag og metodevarsler som foreligger:

23. november

17. september

11. november

14. desember

15. oktober
2. desember

6. november
6. januar

11. desember
3. februar

22. mars

8. januar
10. mars

26. april

12. februar
14. april

Tabell 2. Frister som gjelder for metodevarsler på legemidler:

​Møte i Bestillerforum RHF:

Frist for Statens legemiddelverk å sende inn nye metodevarsler på legemidler:

​Frist for å komme med tilleggsinformasjon til metodevarsler som foreligger:

​23. november

​15. oktober

11. november

14. desember

​6. november

2. desember

​18. januar

11. desember

6. januar

15. februar

8. januar

3. februar

22. mars

12. februar

10. mars

26. april

​17. mars

14. april

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
For 2020/2021 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder:  23. november, 14. desember, 18. januar, 15. februar, 22. mars, 26. april, 31. mai og 21. juni.


Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2020