Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering» sendes inn senest*:

Alle kan komme med tilleggsinformasjon til forslag/metodevarsler som foreligger. Innspillskjema sendes inn senest:​

22. januar

11. desember

11. januar

9. mars

9. februar

28. februar

23. april

19. mars​

12. april

​14. mai

12. april​

3. mai​

11. juni​

​14. mai

31. mai​

* For metoder som ikke er legemidler er det, i dialog med bransjeorganisasjonene, satt en lenger frist. Firsten går over to møter. Eksempel: Forslag/metodevarsler som kommer inn  18. mars vil bli behandlet på møtet i Bestillerforum RHF 14. mai.

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
I 2018 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder; 2. februar, 26. februar, 9. mars, 23. april, 14. mai, 11. juni, 27. august,  24. september, 22. oktober, 19. november og 17. desember.

Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 19. mars 2018