Logo for print

Hovedmeny

​​​Møter og frister for Bestillerforum:

Bestillerforum behandler metodevarsler på legemidler, metodevarsler på medisinsk utstyr og prosedyrer og alle forslag til metoder.

  • Metodevarsler på legemidler fra Statens legemiddelverk er åpne for innspill i ca. fire uker.
  • Metodevarsler på andre metoder enn legemidler fra Folkehelseinstituttet samt alle forslag til metoder er åpne for innspill i ca. åtte uker.

Nye metoder har i dialog med bransjeorganisasjonene for Medisinsk utstyr kommet frem til at det er behov for ca. åtte ukers innspillsfrist for forslag og metodevarsler som gjelder metoder som ikke er legemidler. Dette for å sikre en bedre innspillsmulighet for alle.

Statens legemiddelverk har også sett behov for en lengre innspillsfrist for forslag som gjelder legemidler.

Fristen for å gi innspill som er oppgitt i tabellen gjelder alle metodevarsler og forslag som skal behandles i det aktuelle møtet. Mer om å gi innspill her (link).

 

Tabell. Frister for innsending av forslag og for å komme med tilleggsinformasjon (innspill) til alle forslag og metodevarsler

​Møtedatoer og frister

Møte i Bestille​rforum:​

​Frist for å sende inn utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering»:

Frist for å komme med tilleggsinformasjon til forslag og metodevarsler som foreligger:

18. oktober​*

​15. august

3. oktober

21. november​

​12. september

​8. november

​12. desember

​10. oktober

​29. november

​23. januar​

1. november​

10. janu​ar​

13. februar

5. desember​
31. januar

​20. mars

2. januar

7. mars​

​24. april

6. februar

11. april

​22. mai

6. mars
9. mai​

​​19. ​juni

​11. april
6. juni​

*Kolliderende møtevirksomhet har gjort at møtedag ble endret fra den fra 24. til den 18. oktober.

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 ​​

For 2023 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 23. januar, 13. februar, 13. mars*​, 24. april, 22. mai og 19. juni.

Hvis d
et blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

 

*Kolliderende møtevirksomhet har gjort at møtedag ble endret fra den 20. til den 13. mars.

Sist faglig oppdatert: 18. januar 2023