Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF:

 

Frister som gjelder for innspill på forslag og metodevarsler før Bestillerforum RHF er delt i to tabeller.

Bakgrunnen er at Nye metoder i dialog med bransjeorganisasjonene for Medisinsk utstyr har kommet frem til at det er behov for ca. 8 ukers innspillsfrist for forslag og metodevarsler som gjelder metoder som ikke er legemidler. Dette for å sikre en bedre innspillsmulighet for alle.

Statens legemiddelverk har også sett behov for en lengre innspillsfrist for forslag som gjelder legemidler.

 

Tabell 1. Frister som gjelder innsendte forslag om nasjonal metodevurdering (både legemidler og metoder som ikke er legemidler) samt for metodevarsler på metoder som ikke er legemidler:

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Frist for å sende inn utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering»:

Frist for å komme med tilleggsinformasjon til forslag og metodevarsler som foreligger:

31. mai

17. mars

19. mai

21. juni

23. april
9. juni

30. august

14. mai
17. august

27. september

25. juni14. september

25. oktober

20. august
12. oktober

22. november

​17. september​9. november

13. desember 

8. oktober30. november

Tabell 2. Frister som gjelder for metodevarsler på legemidler:

​Møte i Bestillerforum RHF:

Frist for Statens legemiddelverk å sende inn nye metodevarsler på legemidler:

​Frist for å komme med tilleggsinformasjon til metodevarsler som foreligger:

31. mai

23. april

19. mai

21. juni

14. mai

9. juni

30. august25. juni17. august
27. september20. august14. september
25. oktober17. september12. oktober
22. november8. oktober9. november
​13. desember​5. november​30. november

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
For 2021 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder:  18. januar, 15. februar, 22. mars, 26. april, 31. mai, 21. juni, 30 august, 27. september, 25. oktober, 22. november og 13. desember.


Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 3. mai 2021