Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Kriterier for behandling med Spinrazahttps://nyemetoder.no/nyheter/kriterier-for-behandling-med-spinrazaKriterier for behandling med Spinraza22.02.2018 11:25:47Kriteriene for å kunne starte behandling med legemiddelet nusinersen (Spinraza) finner du her.
Bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på listehttps://nyemetoder.no/nyheter/bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-retningslinje-for-legemidler-pa-listeBruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på liste20.02.2018 16:16:00Beslutningsforum har bestemt at legemidler uten markedsføringstillatelse, som er oppført på en nyopprettet liste, skal brukes av sykehusene i tråd med retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse.
Sier ja til Spinrazahttps://nyemetoder.no/nyheter/sier-ja-til-spinrazaSier ja til Spinraza12.02.2018 09:44:00Beslutningsforum for nye metoder sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Aktuelle barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi kan nå få behandling i offentlige sykehus.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 9. mars 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-9-mars-2018Møte i Bestillerforum RHF 9. mars 2018Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#9.string;#MARS
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-februar-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018Grev Wedels plass 5, Oslo.string;#26.string;#FEBRUAR