Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum for nye metoder 26. april 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-for-nye-metoder-26-april-2021Bestillerforum for nye metoder 26. april 202129.04.2021 08:36:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. april 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-april-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. april 202120.04.2021 13:00:00Tretten metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/skype kl. 9:15-11:45. Protokollen er publisert.
Bestillerforum for nye metoder 22. mars 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-for-nye-metoder-22-mars-2021Bestillerforum for nye metoder 22. mars 202125.03.2021 11:28:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. mai 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-31-mai-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. mai 2021string;#31.string;#MAI
Møte i Bestillerforum for nye metoder 31. mai 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-for-nye-metoder-31-mai-2021Møte i Bestillerforum for nye metoder 31. mai 2021Telefon / videomøtestring;#31.string;#MAI
Møte i Bestillerforum for nye metoder 21. juni 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-for-nye-metoder-21-juni-2021Møte i Bestillerforum for nye metoder 21. juni 2021Telefon / videomøtestring;#21.string;#JUNI