Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum for nye metoder 22. mars 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-for-nye-metoder-22-mars-2021Bestillerforum for nye metoder 22. mars 202125.03.2021 11:28:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. mars 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-mars-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. mars 202116.03.2021 14:37:00Åtte metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/Skype kl. 9:15-10:45. Protokoll er nå publisert.
Bestillerforum RHF 15. februar 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-rhf-15-februar-2021Bestillerforum RHF 15. februar 202119.02.2021 13:44:00Møtet i Bestillerforum RHF er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 26. april 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-26-april-2021Møte i Bestillerforum RHF 26. april 2021Skype/telefonstring;#26.string;#APRIL
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. april 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-april-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. april 2021string;#26.string;#APRIL
Møte i Bestillerforum RHF 31. mai 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-31-mai-2021Møte i Bestillerforum RHF 31. mai 2021string;#31.string;#MAI