Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Beslutningsforum 25. september: Innfører brystkreftlegemiddelet Enhertu til flere pasienterhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-25-september-innforer-brystkreftlegemiddelet-enhertu-til-flere-pasienterBeslutningsforum 25. september: Innfører brystkreftlegemiddelet Enhertu til flere pasienter25.09.2023 07:00:00Ti saker var oppe i Beslutningsforums septembermøte, der syv av dem innføres i norske sykehus. Blant annet vil rundt 250 flere brystkreftpasienter kunne behandles med Trastuzumabderukstekan (Enhertu) fra 1. november.
Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2023https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-25-september-2023Beslutningsforum for nye metoder 25. september 202322.09.2023 13:14:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet ti metoder på møtet 25. september. Alle metodene er legemidler. Protokollen er publisert.
Brukerstemmen i Nye metoder 2023https://nyemetoder.no/nyheter/brukerstemmen-i-nye-metoder-2023Brukerstemmen i Nye metoder 202313.09.2023 14:09:19Hold av datoen. Nye metoder i samarbeid med Kreftforeningen og FFO inviterer til seminar for pasient- og brukerorganisasjoner om brukermedvirkning i Nye metoder.

 

 

Møte i Bestillerforum 25. september 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-25-september-2023Møte i Bestillerforum 25. september 2023Digitalt møtestring;#25.string;#SEPTEMBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-september-2023Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2023Teamsstring;#25.string;#SEPTEMBER
Møte i Bestilleforum 23. oktober 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestilleforum-23-oktober-2023Møte i Bestilleforum 23. oktober 2023string;#23.string;#OKTOBER