Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. oktober 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-oktober-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. oktober 202019.10.2020 10:09:00Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.
Brukerrepresentant på plass i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/nyheter/brukerrepresentant-pa-plass-i-bestillerforum-rhfBrukerrepresentant på plass i Bestillerforum RHF21.09.2020 15:26:00Brukerrepresentanten Øystein Kydland deltok i dag i sitt første møte i Bestillerforum RHF.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-september-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 202014.09.2020 22:00:00Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderstring;#26.string;#OKTOBER
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFstring;#26.string;#OKTOBER