Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 

 

Tre nye legemidler innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/tre-nye-legemidler-innforesTre nye legemidler innføres23.06.2017 07:42:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk tre nye legemidler. Ett legemiddel fikk nei.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-juni-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 201723.06.2017 07:27:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Innfører ikke habiliteringsprogramhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-ikke-habiliteringsprogramInnfører ikke habiliteringsprogram12.06.2017 12:26:00Sykehusene kan ikke innføre fire utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 21. august 2017https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-21-august-2017Møte i Bestillerforum RHF 21. august 2017Oslostring;#21.string;#AUGUST