Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Sommeren 2020https://nyemetoder.no/nyheter/sommeren-2020Sommeren 202029.06.2020 13:00:00Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2020.
Beslutningsforum innfører rammeverk for prisavtalerhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-innforer-rammeverk-for-prisavtalerBeslutningsforum innfører rammeverk for prisavtaler24.06.2020 09:00:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet 22. juni 2020 at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler
Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelserhttps://nyemetoder.no/nyheter/retningslinjer-for-innforing-av-nye-indikasjoner-og-nye-legemidler-i-spesialisthelsetjenesten-i-sammenheng-med-anskaffelserRetningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser23.06.2020 14:00:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet 22. juni 2020 nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderstring;#31.string;#AUGUST
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFstring;#31.string;#AUGUST