Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. oktober 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-oktober-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. oktober 202118.10.2021 14:31:48Ti metoder vil bli vurdert i møtet som avholdes på Grev Wedels plass 5 kl. 09:00-11:00.
Bestillerforum 27. september 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-27-september-2021Bestillerforum 27. september 202101.10.2021 11:38:08Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 2https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-inviterer-til-webinar-for-pasientorganisasjoner-del-2Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 201.10.2021 07:49:00Metodevarsling av legemidler i Nye metoder - andre del i en webinarserie fra Nye metoder.

 

 

Møte i Bestillerforum 25. oktober 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-25-oktober-2021Møte i Bestillerforum 25. oktober 2021string;#25.string;#OKTOBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. oktober 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-oktober-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. oktober 2021string;#25.string;#OKTOBER
Møte i Bestillerforum 22. november 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-22-november-2021Møte i Bestillerforum 22. november 2021string;#22.string;#NOVEMBER