Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-17-desember-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 201811.12.2018 07:54:10Ni legemidler skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes mandag 17. desember 2018, klokka 09.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
De vanskelige, men nødvendige beslutningenehttps://nyemetoder.no/nyheter/de-vanskelige-men-nodvendige-beslutningeneDe vanskelige, men nødvendige beslutningene23.11.2018 14:22:36Som leder i Beslutningsforum for nye metoder innrømmer Stig A. Slørdahl at han stadig tviler. Men én ting er han helt sikker på: Det viktigste er en likeverdig helsetjeneste.
Innfører nytt medikament til plakkpsoriasishttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-nytt-medikament-til-plakkpsoriasisInnfører nytt medikament til plakkpsoriasis19.11.2018 15:15:00Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på dagens møte.

 

 

Bestillerforum RHF 17. desemberhttps://nyemetoder.no/konferanser/bestillerforum-rhf-17-desemberBestillerforum RHF 17. desemberRadisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#17.string;#DESEMBER
Beslutningsforum for nye metoder RHF 17. desemberhttps://nyemetoder.no/konferanser/beslutningsforum-for-nye-metoder-rhf-17-desemberBeslutningsforum for nye metoder RHF 17. desemberRadisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#17.string;#DESEMBER