Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum 22. mai 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-22-mai-2023Bestillerforum 22. mai 202325.05.2023 07:18:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 22. mai: Innfører to nye legemidler for pasienter med lungekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-22-mai-innforer-to-nye-legemidler-for-pasienter-med-lungekreftBeslutningsforum 22. mai: Innfører to nye legemidler for pasienter med lungekreft21.05.2023 22:00:00Beslutningsforum besluttet at både dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon, og pralsetinib (Gavreto) kan brukes i norske sykehus til pasienter med ikke-småcellet lungekreft. I alt ble det tatt opp 24 saker (20 legemidler).
Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2023https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-22-mai-2023Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 202318.05.2023 22:00:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 15 metoder på møtet 22. mai. I tillegg til en samlesak som gjelder en gjennomgang av ni legemidler til behandling av sjeldne sykdommer som tidligere var finansiert over folketrygden. Protokollen er publisert

 

 

Møte i Bestillerforum 19. juni 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-19-juni-2023Møte i Bestillerforum 19. juni 2023string;#19.string;#JUNI
Møte i Bestillerforum 28. august 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-28-august-2023Møte i Bestillerforum 28. august 2023string;#28.string;#AUGUST
Møte i Bestillerforum 25. september 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-25-september-2023Møte i Bestillerforum 25. september 2023string;#25.string;#SEPTEMBER