Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum 20. mars 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-20-mars-2023Bestillerforum 20. mars 202324.03.2023 07:22:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 2022https://nyemetoder.no/nyheter/innforing-av-nye-legemidler-slik-var-tidsbruken-i-2022Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 202213.03.2023 17:16:00Aktørene i Nye metoder jobber for at pasienter i Norge skal få trygge og effektive legemidler så tidlig som mulig. Nå er nye tall fra 2022 klare, som viser hvordan tida brukes før et legemiddel kommer opp i Beslutningsforum.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. mars 2023https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-13-mars-2023Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. mars 202312.03.2023 18:17:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder på møtet 13. mars. Møtet ble avholdt på Teams kl. 16:30 - 18:00. Protokollen er publisert.

 

 

Informasjonsmøte for leverandørerhttps://nyemetoder.no/konferanser/informasjonsmote-for-leverandorerInformasjonsmøte for leverandørerEssendrops gate 3, Oslo string;#13.string;#APRIL
Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2023https://nyemetoder.no/konferanser/beslutningsforum-for-nye-metoder-24-april-2023Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2023Teamsstring;#24.string;#APRIL
Møte i Bestillerforum 24. april 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-24-april-2023Møte i Bestillerforum 24. april 2023string;#24.string;#APRIL