Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Ja til legemiddel mot atopisk dermatitthttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemiddel-mot-atopisk-dermatittJa til legemiddel mot atopisk dermatitt24.02.2020 10:44:00Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-februar-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 202017.02.2020 11:22:00Fem metoder skal vurderes i dette møtet, i tillegg til årsoppsummering for 2019. Se under for oversikt.
Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?https://nyemetoder.no/nyheter/innspill-til-utforming-av-kommende-evaluering-av-nye-metoderInnspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?17.02.2020 10:34:00Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderGrev Wedels plass, Oslostring;#24.string;#FEBRUAR
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFGrev Wedels plass, Oslostring;#24.string;#FEBRUAR
Seminar om revurdering av metoder i helsetjenestenhttps://nyemetoder.no/konferanser/seminar-om-revurdering-av-metoder-i-helsetjenestenSeminar om revurdering av metoder i helsetjenestenOslo,Folkehelseinstituttets lokaler i Lovisenberggata 8string;#23.string;#MARS