Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum 17. januar 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-17-januar-2022Bestillerforum 17. januar 202220.01.2022 09:11:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum for nye metoder 17. januar 2022https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-17-januar-2022Beslutningsforum for nye metoder 17. januar 202209.01.2022 23:00:00Ti metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:15.
Bestillerforum 13. desember 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-13-desember-2021Bestillerforum 13. desember 202117.12.2021 11:05:12Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

 

 

Møte i Bestillerforum 14. februar 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-14-februar-2022Møte i Bestillerforum 14. februar 2022string;#14.string;#FEBRUAR
Møte i Bestillerforum 21. mars 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-21-mars-2022Møte i Bestillerforum 21. mars 2022string;#21.string;#MARS
Møte i Bestillerforum 25. april 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-25-april-2022Møte i Bestillerforum 25. april 2022string;#25.string;#APRIL