Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Nye legemidler til kreftbehandlinghttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-legemidler-til-kreftbehandlingNye legemidler til kreftbehandling25.05.2020 10:31:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.
De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapihttps://nyemetoder.no/nyheter/de-nordiske-landene-inviterer-til-felles-forhandling-for-genterapiDe nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapi19.05.2020 10:00:00Genterapien betaglobin (Zynteglo) blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-mai-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 202018.05.2020 12:38:00Fem nye metoder og to andre saker skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderSkype-møtestring;#22.string;#JUNI
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFSkype-møtestring;#22.string;#JUNI