Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Verktøystøtte for Nye metoder.https://nyemetoder.no/nyheter/verktoystotte-for-nye-metoderVerktøystøtte for Nye metoder.14.01.2021 07:47:00Det pågår en konseptfase og det er mulig å gi innspill.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. januar 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-januar-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. januar 202112.01.2021 10:00:00Fire metoder skal vurderes i møtet. Se saksliste under.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. desember 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-14-desember-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. desember 202005.12.2020 17:08:00Ti metoder ble vurdert i møtet. Protokollen er nå publisert.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderstring;#18.string;#JANUAR
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFstring;#18.string;#JANUAR