Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriserhttps://nyemetoder.no/nyheter/norge-og-danmark-inngar-avtale-om-felles-forhandlinger-om-legemiddelpriserNorge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser19.09.2018 07:25:29Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-september-i-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 201817.09.2018 08:00:00Åtte metoder og legemidler skal vurderes i dette møtet. Se sakslista.
Leverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-nedbrytbare-beskyttere-av-polyetylenglykol-spaceoar-hydrogel-og-tilsvarende-metoderLeverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoder03.09.2018 07:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for «Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel)». Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-september-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september 2018Helse Sør-Øst RHF sine møtelokaler på Grev Wedels plass 5, Oslo.string;#24.string;#SEPTEMBER
Møte i Bestillerforum RHF 24. september 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-24-september-2018Møte i Bestillerforum RHF 24. september 2018Helse Sør-Øst RHF sine møtelokaler på Grev Wedels plass 5, Oslo.string;#24.string;#SEPTEMBER