Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Beslutningsforum 26. september: Åtte nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-26-september-atte-nye-metoder-innforesBeslutningsforum 26. september: Åtte nye metoder innføres25.09.2022 22:00:00Tolv saker var oppe til vurdering i dagens Beslutningsforum – blant annet biopsiprosedyrer ved prostatakreft og brystkreftmedisinen Tukysa. Totalt blir åtte nye metoder og legemidler innført, mens i fire av sakene ble konklusjonen at de ikke innføres.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. september 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-september-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. september 202223.09.2022 13:01:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 12 saker, som inkluderte 15 metoder på dagens møte som ble avholdt digitalt. I tillegg ble det behandlet sak om opprettelse av referansegrupper for nye metoder. Protokollen er publisert.
Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 4https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-inviterer-til-webinar-for-pasientorganisasjoner-del-4Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 419.09.2022 13:13:06Metodevurderinger av legemidler i Nye metoder - Fjerde del i en webinarserie fra Nye metoder.

 

 

Møte i Beslutningsforum 26. september 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-26-september-2022Møte i Beslutningsforum 26. september 2022Teamsstring;#26.string;#SEPTEMBER
Møte i Bestillerforum 26. september 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-26-september-2022Møte i Bestillerforum 26. september 2022Digitalt møtestring;#26.string;#SEPTEMBER
Møte i Beslutningsforum 18. oktober 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-18-oktober-2022Møte i Beslutningsforum 18. oktober 2022string;#18.string;#OKTOBER