Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Beslutningsforum får ny lederhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-far-ny-lederBeslutningsforum får ny leder23.04.2018 10:00:00Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-april-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 201823.04.2018 09:00:00Fem nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten.
Fem nye beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-nye-beslutninger-fra-beslutningsforumFem nye beslutninger fra Beslutningsforum23.04.2018 09:00:00Les beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 23. april 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-23-april-2018Møte i Bestillerforum RHF 23. april 2018Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#23.string;#APRIL
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-april-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018Helse Sør-Østs lokaler på Grev Wedels plass 5 i Oslo.string;#23.string;#APRIL