Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?https://nyemetoder.no/nyheter/innforing-av-nye-metoder-i-sykehus-er-mini-metodevurdering-nyttigInnføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?16.10.2019 11:58:0025. november 2019 arrangeres en workshop om mini-metodevurdering for ansatte i helseforetakene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktoberhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-oktoberMøte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktober14.10.2019 09:40:01Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Stort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/stort-engasjement-pa-seminaret-brukerstemmen-i-nye-metoderStort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoder26.09.2019 22:00:00Torsdag 26. september var pasientorganisasjoner og sentrale aktører i systemet Nye metoder samlet til informasjons- og dialogmøte om brukerstemmen i Nye metoder.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderOslo, Grev Wedels plass string;#21.string;#OKTOBER
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFOslo, Grev Wedels plass,string;#21.string;#OKTOBER