Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Leverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende testerhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-prosigna-pam50-ror-og-tilsvarende-testerLeverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende tester16.10.2017 14:04:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for Prosigna test (PAM50 ROR) der det trolig kan være flere leverandører av tilsvarende tester. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.
Fem beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-beslutninger-fra-beslutningsforumFem beslutninger fra Beslutningsforum25.09.2017 08:15:00Beslutningsforum for nye metoder har blant annet besluttet at screeningsprogrammet for nyfødte kan utvides med to nye tester. Testene redder liv. Les om denne og fire andre beslutninger.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-september-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 201725.09.2017 08:11:52Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 23. oktober 2017https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-23-oktober-2017Møte i Bestillerforum RHF 23. oktober 2017Grev Wedels plass 5, Oslo (Helse Sør-Øst sine lokaler)string;#23.string;#OKTOBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktoberhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-oktoberMøte i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktoberGrev Wedels plass 5, Oslo (Helse Sør-Øst sine lokaler)string;#23.string;#OKTOBER