Logo for print

​​​​​​​​​

 

 

Leverandører etterspørres for to metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-for-to-metoderLeverandører etterspørres for to metoder25.11.2016 08:08:00Bestillerforum RHF gav den 14. november 2016 to oppdrag om hurtig metodevurdering der det trolig kan være flere leverandører for de enkelte metoder. Leverandørene bes om å ta kontakt for dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon.
Pågående høring om det fremtidige HTA-samarbeidet i Europahttps://nyemetoder.no/nyheter/pagaende-horing-om-det-fremtidige-hta-samarbeidet-i-europaPågående høring om det fremtidige HTA-samarbeidet i Europa24.11.2016 12:00:00Høringen er åpen for innspill frem til 13. januar 2017
Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/sier-ja-til-hjerte-sensor-og-nei-til-to-kreftlegemidlerSier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler14.11.2016 11:59:20Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2016https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-12-desember-2016Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2016Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoenstring;#12.string;#DESEMBER
Bestillerforum RHF 12. desemberhttps://nyemetoder.no/konferanser/bestillerforum-rhf-12-desemberBestillerforum RHF 12. desemberRadisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoenstring;#12.string;#DESEMBER