Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Erfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/erfaringsutveksling-mellom-nt-radet-og-nye-metoderErfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoder19.03.2018 10:09:06Sverige og Norge har etablert systemer som ligner på hverandre for introduksjon av legemidler og andre helseteknologier. Det er nyttig å bli bedre kjent og utveksle erfaringer, med sikte på å kunne samarbeide tettere fremover.
Ny metode mot øyekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/ny-metode-mot-oyekreftNy metode mot øyekreft09.03.2018 09:41:00Bedre behandling for barn med øyekreft, glukosemåling og tre legemidler sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder. Les beslutningene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-9-mars-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 201809.03.2018 09:15:02Seks metoder ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 23. april 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-23-april-2018Møte i Bestillerforum RHF 23. april 2018Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#23.string;#APRIL