Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum RHF 15. februar 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-rhf-15-februar-2021Bestillerforum RHF 15. februar 202119.02.2021 13:44:00Møtet i Bestillerforum RHF er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 15. februar 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-15-februar-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 15. februar 202109.02.2021 08:01:00Fem metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/Skype kl. 9:00-10:00. Protokollen er publisert.
Legemidler til behandling av cystisk fibrosehttps://nyemetoder.no/nyheter/legemidler-til-behandling-av-cystisk-fibroseLegemidler til behandling av cystisk fibrose18.01.2021 10:00:00To saker om legemidler til behandling av cystisk fibrose er behandlet av Beslutningsforum for nye metoder 18. januar 2021. Beslutningsforum har i begge sakene vært nødt til å si nei til innføring av behandlingen da prisen firmaet krever er altfor høy.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderstring;#22.string;#MARS
Møte i Bestillerforum RHF 22. mars 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-22-mars-2021Møte i Bestillerforum RHF 22. mars 2021Skype/telefonstring;#22.string;#MARS
Møte i Bestillerforum RHF 26. april 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-26-april-2021Møte i Bestillerforum RHF 26. april 2021Skype/telefonstring;#26.string;#APRIL