Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. september 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-september-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. september 202121.09.2021 14:00:00Sytten metoder vil bli vurdert i møtet som avholdes på Teams kl. 09:00-10:30.
Bestillerforum 30. august 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-30-august-2021Bestillerforum 30. august 202102.09.2021 14:09:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. august 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-30-august-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. august 202123.08.2021 13:58:00Femten metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 8:30-11:00. Protokollen er publisert.

 

 

Møte i Bestillerforum 27. september 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-27-september-2021Møte i Bestillerforum 27. september 2021string;#27.string;#SEPTEMBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. september 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-september-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. september 2021Teamsstring;#27.string;#SEPTEMBER
Møte i Bestillerforum 25. oktober 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-25-oktober-2021Møte i Bestillerforum 25. oktober 2021string;#25.string;#OKTOBER