Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Nye medisiner skal innføres raskerehttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-medisiner-skal-innfores-raskereNye medisiner skal innføres raskere13.05.2022 06:43:00Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling. Bruker Norge lengre tid på å ta i bruk nye medisiner enn Sverige, Danmark og England? Svaret er nei.
Bestillerforum 25. april 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-25-april-2022Bestillerforum 25. april 202227.04.2022 13:52:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrosehttps://nyemetoder.no/nyheter/enige-om-kaftrio-innforer-legemidler-for-pasienter-med-cystisk-fibroseEnige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrose25.04.2022 07:43:09Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Det ble klart i dagens møte i Beslutningsforum.

 

 

Møte i Bestillerforum 23. mai 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-23-mai-2022Møte i Bestillerforum 23. mai 2022string;#23.string;#MAI
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-mai-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 2022Teamsstring;#23.string;#MAI
Møte i Bestillerforum 20. juni 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-20-juni-2022Møte i Bestillerforum 20. juni 2022string;#20.string;#JUNI