Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-mai-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 202223.05.2022 10:50:00Ni saker ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 13:00-14:00. Protokollen er publisert
Videreutvikling av Nye metoder etter evalueringenhttps://nyemetoder.no/nyheter/videreutvikling-av-nye-metoder-etter-evalueringenVidereutvikling av Nye metoder etter evalueringen19.05.2022 09:46:00Læring, utvikling og forbedring er helt sentralt for Nye metoder og Beslutningsforum, i likhet med resten av helsetjenesten. Nå følges evalueringen og de oppdragene som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet opp.
Nye medisiner skal innføres raskerehttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-medisiner-skal-innfores-raskereNye medisiner skal innføres raskere13.05.2022 06:43:00Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling. Bruker Norge lengre tid på å ta i bruk nye medisiner enn Sverige, Danmark og England? Svaret er nei.

 

 

Møte i Bestillerforum 20. juni 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-20-juni-2022Møte i Bestillerforum 20. juni 2022string;#20.string;#JUNI
Møte i Bestillerforum 29. august 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-29-august-2022Møte i Bestillerforum 29. august 2022string;#29.string;#AUGUST
Møte i Bestillerforum 26. september 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-26-september-2022Møte i Bestillerforum 26. september 2022string;#26.string;#SEPTEMBER