Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 

 

Endelig ja til brystkreftmedisinhttps://nyemetoder.no/nyheter/endelig-ja-til-brystkreftmedisinEndelig ja til brystkreftmedisin15.08.2017 06:26:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.
Sekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHFhttps://nyemetoder.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-flyttes-til-helse-sor-ost-rhfSekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHF06.07.2017 07:42:00Helse- og omsorgsdepartementet har den 23. juni d.å. fattet politisk beslutning om flytting av sekretariatet for Nye metoder.
Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plasshttps://nyemetoder.no/nyheter/veiledende-kriterier-for-handtering-av-medisinsk-utstyr-pa-plassVeiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plass30.06.2017 09:49:00Aktørene i og utenfor systemet har samarbeidet om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument. Erfaringene ved bruken vil bli evaluert etter en tids bruk.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 21. august 2017https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-21-august-2017Møte i Bestillerforum RHF 21. august 2017Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#21.string;#AUGUST
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 2017https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-august-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 2017Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoenstring;#21.string;#AUGUST