Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Åtte beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/atte-beslutninger-fra-beslutningsforumÅtte beslutninger fra Beslutningsforum14.05.2018 09:30:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-14-mai-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 201807.05.2018 12:15:00Åtte nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten
Beslutningsforum får ny lederhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-far-ny-lederBeslutningsforum får ny leder23.04.2018 10:00:00Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.