Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-migs-kirurgi-Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi 18.10.2018 08:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering for MIGS-kirurgi der det kan være flere leverandører av metoden. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-oktober-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 201816.10.2018 07:00:00Ti metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt.
Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behovhttps://nyemetoder.no/nyheter/enhetspriser-for-helsepersonell-med-tjenstlig-behovEnhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov26.09.2018 13:00:00Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF).

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 22. oktoberhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-22-oktoberMøte i Bestillerforum RHF 22. oktoberRadisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.string;#22.string;#OKTOBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-oktober-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.string;#22.string;#OKTOBER