Logo for print

​​​​​​​​​

 

 

Nei til legemiddel mot lungekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/nei-til-legemiddel-mot-lungekreftNei til legemiddel mot lungekreft24.10.2016 08:57:12Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.
Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt Chttps://nyemetoder.no/nyheter/utsetter-beslutning-om-nytt-legemiddel-mot-hepatitt-cUtsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C24.10.2016 08:57:00Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. oktober 2016https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-oktober-2016Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. oktober 201624.10.2016 08:51:40Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. To metoder ble behandlet på møtet.

 

 

Hvordan lage mini-metodevurderinger?https://nyemetoder.no/konferanser/hvordan-lage-mini-metodevurderingerHvordan lage mini-metodevurderinger?Kunnskapssenteret i FHI string;#10.string;#NOVEMBER
Bestillerforum RHF 24. oktoberhttps://nyemetoder.no/konferanser/bestillerforum-rhf-24-oktoberBestillerforum RHF 24. oktoberHelsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2string;#24.string;#OKTOBER