Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januarhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-januarMøte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januar20.01.2020 11:00:00Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Lovfesting av prioriteringskriteriene og systemhttps://nyemetoder.no/nyheter/lovfesting-av-prioriteringskriteriene-og-systemLovfesting av prioriteringskriteriene og system19.12.2019 11:54:00Stortinget har i desember vedtatt å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Samtidig blir prioriteringskriteriene tatt inn i lovverket.
Metodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.https://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-pa-organdonasjon-er-ferdigstiltMetodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.17.12.2019 14:32:00Folkehelseinstituttet har ferdigstilt en fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderRadisson Blue Airport Hotell, Gardermoenstring;#27.string;#JANUAR
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFRadisson Blue Airport Hotell, Gardermoenstring;#27.string;#JANUAR