Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Sommeren 2022https://nyemetoder.no/nyheter/sommeren-2022Sommeren 202224.06.2022 11:26:00Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2022.
Bestillerforum 20. juni 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-20-juni-2022Bestillerforum 20. juni 202223.06.2022 10:12:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Beslutningsforum 20. juni - Ja til Vyndaqel og 22 legemidler for sjeldne sykdommerhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-20-juni-ja-til-vyndaqel-og-22-legemidler-for-sjeldne-sykdommerBeslutningsforum 20. juni - Ja til Vyndaqel og 22 legemidler for sjeldne sykdommer20.06.2022 08:47:00Ni metoder var til vurdering i Beslutningsforum 20. juni. Det ble blant annet et ja til hjertemedisinen tafamidis (Vyndaqel). I tillegg ble 22 legemidler for sjeldne sykdommer, hvor finansieringsansvaret er overført fra folketrygden, besluttet innført.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. august 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-29-august-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. august 2022Grev Wedels plass 5string;#29.string;#AUGUST
Møte i Bestillerforum 29. august 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-29-august-2022Møte i Bestillerforum 29. august 2022string;#29.string;#AUGUST
Møte i Bestillerforum 26. september 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-26-september-2022Møte i Bestillerforum 26. september 2022string;#26.string;#SEPTEMBER