Logo for print

​​​​​​​​​

 

 

Leverandører etterspørres for fire metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-for-fire-metoderLeverandører etterspørres for fire metoder21.06.2016 07:16:00Bestillerforum RHF gav den 13. juni 2016 fire oppdrag om hurtig metodevurdering der det trolig kan være flere leverandører for de enkelte metoder. Leverandørene bes om å ta kontakt for dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon
Vet for lite om effektenehttps://nyemetoder.no/nyheter/vet-for-lite-om-effekteneVet for lite om effektene13.06.2016 08:00:00Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig. Derfor blir ikke kreftlegemiddelet blinatumomab tatt i bruk i norske, offentlige sykehus.
Møte i Beslutningsforum 13. juni 2016https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-13-juni-2016Møte i Beslutningsforum 13. juni 201621.06.2016 07:00:00En metode ble behandlet: Blinatumomab til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

 

 

Bestillerforum RHF 22. august 2016https://nyemetoder.no/konferanser/bestillerforum-rhf-22-august-2016Bestillerforum RHF 22. august 2016Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#22.string;#AUGUST