Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-16-desember-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 201909.12.2019 13:10:50Tre metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Ja til seks nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-seks-nye-metoderJa til seks nye metoder18.11.2019 10:48:57Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-november-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 201911.11.2019 12:59:00Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderRadisson Blue Airport Hotell, Gardermoenstring;#16.string;#DESEMBER
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFRadisson Blue Airport Hotell, Gardermoenstring;#16.string;#DESEMBER