Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-30-mars-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 202023.03.2020 12:36:00Sju metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
De fleste nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/de-fleste-nye-metoder-innforesDe fleste nye metoder innføres05.03.2020 13:00:00Totalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført.
Legemidler mot sjeldne sykdommerhttps://nyemetoder.no/nyheter/legemidler-mot-sjeldne-sykdommerLegemidler mot sjeldne sykdommer03.03.2020 13:18:001. februar 2019 overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler til bruk ved sjeldne sykdommer, i tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderRadisson Blu Airport Hotell, Gardermoenstring;#30.string;#MARS
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFRadisson Blu Airport Hotell, Gardermoenstring;#30.string;#MARS