Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-28-januar-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 201921.01.2019 12:57:00Åtte metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslisten for oversikt. Møtet holdes mandag 28. januar 2019 klokka 10.30 i Helse Sør-Øst sine lokaler på Grev Wedels plass, Oslo.
Ja til ny leukemibehandlinghttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-ny-leukemibehandlingJa til ny leukemibehandling17.12.2018 12:00:00Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til stamcelletransplantasjon, nyrekreft, hemofili A, leukemi, stoffskiftesykdom og autoimmun hudsykdom ble besluttet. To prinsippsaker ble også besluttet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-17-desember-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 201811.12.2018 07:54:00Ni legemidler skal vurderes i møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes mandag 17. desember 2018, klokka 09.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 2019https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-28-januar-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 2019Grev Wedels plass 5string;#28.string;#JANUAR
Møte i Bestillerforum RHF 28. januar 2019https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-28-januar-2019Møte i Bestillerforum RHF 28. januar 2019Grev Wedels plass 5string;#28.string;#JANUAR