Logo for print

​​​​​​​​​

 

 

Hva skjer i RHFene forut for beslutning?https://nyemetoder.no/nyheter/hva-skjer-i-rhfene-forut-for-beslutningHva skjer i RHFene forut for beslutning?23.08.2016 22:00:00Beslutninger kan tas på to nivå. Nå foreligger en oppdatert beskrivelse, inkludert et avsnitt om hva som skjer i tidsrommet fra RHFene mottar en nasjonal metodevurdering til det fattes en beslutning
Nye legemidler til blødere og revmatikerehttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-legemidler-til-blodere-og-revmatikereNye legemidler til blødere og revmatikere22.08.2016 08:23:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler: ett til blødere og ett til revmatikere.
Møte i Beslutningsforum 22. august 2016https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-22-august-2016Møte i Beslutningsforum 22. august 201617.08.2016 10:51:00To metoder ble behandlet: Efmoroktokog alfa til behandling av Hemofili A, og Sekukinumab til behandling av ankyloserende spondylitt

 

 

Hvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer?https://nyemetoder.no/konferanser/hvordan-lage-mini-metodevurderinger-og-fagprosedyrerHvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer?Kunnskapssenteret i FHI string;#10.string;#NOVEMBER
Bestillerforum RHF 26. september 2016https://nyemetoder.no/konferanser/bestillerforum-rhf-26-september-2016Bestillerforum RHF 26. september 2016Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#26.string;#SEPTEMBER