Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-19-november-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 201812.11.2018 19:50:00Sju legemidler skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes 19. november 2018 kl. 1400 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Ekspertpanelet er etablerthttps://nyemetoder.no/nyheter/ekspertpanelet-er-etablertEkspertpanelet er etablert01.11.2018 19:28:00Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.
Spinraza til barnhttps://nyemetoder.no/nyheter/spinraza-til-barnSpinraza til barn22.10.2018 17:00:00Beslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 19. novemberhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-19-novemberMøte i Bestillerforum RHF 19. novemberRadisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.string;#19.string;#NOVEMBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-19-november-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 2018Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.string;#19.string;#NOVEMBER