Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Bestillerforum 22. november 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-22-november-2021Bestillerforum 22. november 202129.11.2021 09:28:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. november 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-november-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. november 202117.11.2021 07:00:00Åtte metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 09:00-10:30. Protokollen er publisert.
Bestillerforum 25. oktober 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-25-oktober-2021Bestillerforum 25. oktober 202128.10.2021 11:46:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

 

 

Møte i Bestillerforum 13. desember 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-13-desember-2021Møte i Bestillerforum 13. desember 2021string;#13.string;#DESEMBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-13-desember-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 2021string;#13.string;#DESEMBER
Møte i Bestillerforum 17. januar 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-17-januar-2022Møte i Bestillerforum 17. januar 2022string;#17.string;#JANUAR