Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Spinraza til barnhttps://nyemetoder.no/nyheter/spinraza-til-barnSpinraza til barn22.10.2018 17:00:00Beslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).
Ja til fire nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-fire-nye-metoderJa til fire nye metoder22.10.2018 11:19:00Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).
Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-migs-kirurgi-Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi 18.10.2018 08:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering for MIGS-kirurgi der det kan være flere leverandører av metoden. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 22. oktoberhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-22-oktoberMøte i Bestillerforum RHF 22. oktoberRadisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.string;#22.string;#OKTOBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-oktober-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.string;#22.string;#OKTOBER