Logo for print

Hovedmeny

​Her får du vite ​hvordan du sender inn forslag om metodevurdering og hvordan du kan gi innspill til metodevarsler og forslag. Du får også informasjon om kommende møter i Bestillerforum og hvordan du finner sakspapirer og protokoller fra møtene. Det er inkludert lenker til mer utdypende informasjon og beskrivelser.

​Bestillerforum for nye metoder​ (Bestillerforum) møtes månedlig for å ta stilling til hvilke oppdrag om metodevurdering som skal gis basert på forslag, metodevarsler og innspill. 

​Hvordan fremmer jeg et forslag om nasjonal metodevurdering?

Alle har anledning til å sende inn forslag. I artikkelen Forslag om nasjonale metodevurderinger finner du forslagsskjema og den informasjon du trenger.


 

​Når er neste frist for å sende inn forslag?

Neste frist for å sende inn et forslag om en metodevurdering er 11. april.
Forslag som kommer inn til fristen blir behandlet i Bestillerforum den 19. juni 2023. 

Bestillerforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter med frister.


 

Hvordan gir jeg innspill til forslag/metodevarsler?​

Alle har anledning til å gi innspill. I artikkelen Innspill til metoder finner du informasjon om frister og hvordan du gir innspill til metoder som befinner seg på ulike trinn i prosessen. 


 

​Hvilke metoder befinner seg på dette trinnet i prosessen?

Alle kan filtrere sitt søk for å få oversikt over hvilke metoder som befinner seg i fasen "Forslag".

Bruk Finn metode fra startsiden av nyemetoder.no og avgrens søket ved hjelp av menyen til høyre. For å se hvilke forslag/metodervarsler som er åpne for innspill, så avgrenser du søket til «Forslag mottatt/åpent for innspill». Da vil du få dette søketreffet.


 

​​Når er neste møte i Bestillerforum?

Bestillerforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter. På startsiden til nyemetoder.no publiseres også kommende møter under Møter og konferanser​.​


 

Hvor finner jeg innkallinger, sakspapirer,​ ​protokoller og beslutninger fra Bestillerfroum?

Alle innkallinger, sakspapirer og protokoller fra møtene i Bestillerforum er tilgjengelige under Møter i Bestil​lerforum. Sakspapirer og protokoll fra møtene i Bestillerforum publiseres der som regel to til fire dager etter et møte.

Cirka en uke i forkant av hvert møte i Bestillerforum vil innkallingen med agendaen publiseres på det enkelte møte under Møter og konferanser

På metodesiden til hver enkelt metode finner du beslutninger som gjelder for metoden. 


 

​En oversikt over alle beslutninger tatt i Bestillerforum for nye metoder oppdateres etter hvert møte (oppdatert per 13.02.2023). Den samme oversikten foreligger også i en nedlastb​ar excelfil (oppdatert per 13.02.2023)


 

​​Hvordan tar jeg initiativ til en mini-me​todevurdering?

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til en mini-metodevurdering. Kompetansemiljøet knyttet til den ansattes helseforetak kan bistå. Det foreligger en egen artikkel som heter Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger med mer informasjon.​