Logo for print

Hovedmeny

​Her får du vite ​hvordan du sender inn anmodninger eller forslag om metodevurdering og hvordan du kan gi innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler. Du får også informasjon om kommende møter i Bestillerforum og hvordan du finner sakspapirer og protokoller fra møtene. Det er inkludert lenker til mer utdypende informasjon og beskrivelser.

​Bestillerforum for nye metoder​ (Bestillerforum) møtes månedlig for å ta stilling til hvilke oppdrag om metodevurdering som skal gis basert på anmodninger, forslag, metodevarsler og innspill. 

 

Hvordan skal en leverandør av et legemiddel anmode om vurdering? 

Leverandører av legemidler skal fra mai 2023 bruke skjemaene for anmodning om vurdering eller revurdering, og ikke forslagsskjema. Fra samme tidspunkt slutter Statens legemiddelverk å utarbeide metodevarsler for legemidler. Det finnes egen artikkel for leverandører med informasjon om fremgangsmåte og skjemaene som skal brukes for anmodning.

 

​Hvordan fremmer jeg et forslag om nasjonal metodevurdering?

Alle har anledning til å sende inn forslag. I artikkelen Forslag om nasjonale metodevurderinger finner du forslagsskjema og den informasjon du trenger.

Merk at leverandører av legemidler skal bruke egne skjema for anmodning, se artikkelen For leverandører
 

​Når er neste frist for å sende inn forslag?

Bestillerforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter med frister.

Det kan være at vi må avvike fra den frist som er satt. Vi er i en overgangsfase nå etter å ha gått over til anmodninger fra og med mai 2023.  

Hvordan gir jeg innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler?​

Alle har anledning til å gi innspill til metodene i Nye metoder. I artikkelen Innspill til metoder finner du informasjon om frister og hvordan du gir innspill til metoder som befinner seg på ulike trinn i prosessen. 


 

​Hvilke metoder befinner seg på dette trinnet i prosessen?

Alle kan filtrere sitt søk for å få oversikt over hvilke metoder som befinner seg i fasen "Forslag".

Bruk Finn metode fra startsiden av nyemetoder.no og avgrens søket ved hjelp av menyen til høyre.

For å se hvilke anmodninger, forslag og metodervarsler som er åpne for innspill, så avgrenser du søket til «Forslag mottatt/åpent for innspill». Da vil du få dette søketreffet.


 

​​Når er neste møte i Bestillerforum?

Bestillerforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter. På startsiden til nyemetoder.no publiseres også kommende møter under Møter og konferanser​.​


 

Hvor finner jeg innkallinger, sakspapirer,​ ​protokoller og beslutninger fra Bestillerfroum?

Alle innkallinger, sakspapirer og protokoller fra møtene i Bestillerforum er tilgjengelige under Møter i Bestil​lerforum. Sakspapirer og protokoll fra møtene i Bestillerforum publiseres der som regel to til fire dager etter et møte.

Cirka en uke i forkant av hvert møte i Bestillerforum vil innkallingen med agendaen publiseres på det enkelte møte under Møter og konferanser

På metodesiden til hver enkelt metode finner du beslutninger som gjelder for metoden. 


 

​En oversikt over alle beslutninger tatt i Bestillerforum for nye metoder oppdateres etter hvert møte (PowerBI format - oppdatert per 25.09.2023). Den samme oversikten foreligger også i en nedlastb​ar excelfil (oppdatert per 25.09.2023).


 

​​Hvordan tar jeg initiativ til en mini-me​todevurdering?

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til en mini-metodevurdering. Kompetansemiljøet knyttet til den ansattes helseforetak kan bistå. Det foreligger en egen artikkel som heter Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger med mer informasjon.​