Logo for print

Hovedmeny

​Under er en guide til hvem som besvarer hvilke spørsmål, inklusive kontaktpersoner for presse/media.

Usikker på hvem du skal kontakte? - Kontakt sekretariatet for Nye metoder så hjelper vi deg.

Øverst finner du kontaktinformasjon for de vanligste spørsmålene.

Vi etterstreber å legge ut all informasjon  på nyemetoder.no  så snart den foreligger- sjekk der først.

Vanlige spørsmål

 • Hvordan fungerer Nye metoder, og hvem har hvilke roller?
  Spørsmål om hvordan systemet fungerer og hvem som har hvilke roller besvares av sekretariatet for Nye metoder.

  Kontakt:
  Sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88
  Enhetsleder Ellen Nilsen, Ellen.Nilsen@helse-sorost.no, 997 49 706

  Finnes informasjonen på nett? - Bruk «Om systemet» og «Hvem gjør hva» 
 • Hvor ligger saken i Nye metoder?
  Spørsmål om hvor en sak ligger i systemet, hvor man finner informasjon, hvem som er kontaktpersoner, og videreformidling av kontakt til relevant aktør osv.

  Kontakt:
  Sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88

  Finnes informasjonen på nett? - Bruke søkesiden «Finn metode»  for å finne enkelt metoder.
   • Hvilke beslutninger om oppdrag er gitt i Bestillerforum RHF?
    Beslutninger om oppdragene om metodevurdering og vurderinger gjort i Bestillerforum RHF besvares av leder i Bestillerforum RHF, Björn Gustafson


     
    Kontakt ved generelle spørsmål om beslutninger:
    Sekretariatet for Nye metoder, nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88. 

    Kontakt ved spørsmål til leder av Bestillerforum RHF
    Gunn Fredriksen (Helse Midt RHF), gunn.fredriksen@helse-midt.no,
    97 77 53 11.
  • Saker som er sendt til beslutning fra Bestillerforum RHF til de regionale helseforetak (RHF-ene)
   Fagdirektør Björn Gustafson (Helse Midt RHF) på vegne av de fire RHF-ene.

   Kontakt:
   Gunn Fredriksen (Helse Midt RHF), gunn.fredriksen@helse-midt.no,
   97 77 53 11.
  • Beslutningsforum for nye metoder
   Mediakontakt: info@helse-vest.no

  • Spørsmål vedrørende prosesser for innkjøp/forhandlinger
   Spørsmål vedrørende prosesser for innkjøp/forhandlinger av metoder i Nye metoder besvares av Sykehusinnkjøp HF.

   Kontakt- legemidler
   Asbjørn Mack, asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no
   Iselin Syversen, iselin.syversen@sykehusinnkjop.no

   Kontakt- medisinsk utstyr
   (Informasjon kommer)

   Pressekontakt i Sykehus innkjøp HF
   Kjersti Lien, kjersti.lien@sykehusinnkjop.no, 900 67 019

   Finnes informasjonen på nett?
   - Forholdet mellom Nye Metoder og anbud, samt LIS-anbefalinger  
 • Spørsmål om metodevurderinger
  Spørsmål om hvordan metodevurderinger (hurtige og fullstendige) gjennomføres i praksis besvares av Folkehelseinstituttet eller Statens legemiddelverk.

  Kontakter i Statens legemiddelverk:
  Elisabeth Bryn: elisabeth.bryn@legemiddelverket.no


  Pressekontakt i Statens legemiddelverk: 485 09 554

  Kontakter i Folkehelseinstituttet:
  For metodevurdering: metodevurdering@fhi.no
  Trygve Ottersen: trygve.ottersen@fhi.no
  Martin Lerner: martin.lerner@fhi.no
  Kjetil Gundro Brurberg: KjetilGundro.Brurberg@fhi.no

  Pressevakta i Folkehelseinstituttet:
  21 07 83 00

Andre spørsmål

 

 • Spørsmål om metodevarslingsfunksjonen
  Spørsmål om utarbeidelsen av metodevarsler ie. metodevarslingsfunksjonen besvares av Folkehelseinstituttet (andre metoder enn legemidler) og Statens legemiddelverk (legemidler).

  Kontaktperson inkl. pressekontakt ved spørsmål om metodevarslingsfunksjonen i Folkehelseinstituttet:  Vigdis Lauvrak, vigdis.lauvrak@fhi.no, 98482190

  Kontaktperson inkl. pressekontakt ved spørsmål om metodevarslingsfunksjonen i Statens legemiddelverk:  Heidi-Mirelle Eriksen, metodevarsling@legemiddelverket.no
   
 • Spørsmål om medisinsk stråling
  Generelle spørsmål som vedrører håndtering av medisinsk stråling i Nye metoder besvares av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

  Kontakt
  metodevurdering@nrpa.no

  Kontakt ved spørsmål om medisinsk stråling
  Eva Friberg, eva.friberg@nrpa.no, 67162620
  Ingrid Espe Heikkila, ingrid.heikkila@nrpa.no, 67162592
 • Spørsmål om mini-metodevurderinger
  Spørsmål om mini-metodevurderinger besvares av det aktuelle helseforetak.
 • Spørsmål om nasjonal støttefunksjoner for mini-metodevurderinger
  Spørsmål om nasjonale støttefunksjoner, inkl. nasjonal database for mini-metodevurderinger besvares av Folkehelseinstituttet.

  Kontaktperson inkl. pressekontakt ved spørsmål om nasjonal støttefunksjoner for mini-metodevurderinger: Helene Arentz-Hansen, helene.arentz-hansen@fhi.no

Sist faglig oppdatert: 17. juni 2021