Logo for print

Hovedmeny

Klikke på overskriftene for kontaktoplysninger:

Sekretariatet for Nye metoder

E-post: nyemetoder@helsedir.no
Fellestelefoner: 24 16 30 60 / 24 16 37 91

Øyvind Melien​ (sekretariatsleder), 917 76 025 (kontortelefon)
Ellen Nilsen, 24 16 37 91​ /480 27 937  (kontortelefon)
Helene Örthagen, 911 87 493 (kontortelefon)

Bestillerforum RHF

Sekretariatet for Nye metoder har sekretariatsfunksjonen til Bestillerforum RHF. Se kontaktopplysninger over.

Pressekontakt ved spørsmål til leder av Bestillerforum RHF
Ingrid Dirdal (Helse Vest RHF), ingrid.dirdal@helse-vest.no, 41 43 64 00

Fagdirektørsekretariatet

Ingrid Dirdal (Helse Vest RHF),  fagdirektorsekretariatet@helse-vest.no, 41 43 64 00

Beslutningsforum for Nye metoder 

Pressekontakt/kommunikasjonsrådgiver:
Anne May Knudsen (Helse Nord RHF), amk@helse-nord.no, 975 92 815

Statens Legemiddelverk

Kristin  Svanqvist, kristin.svanqvist@legemiddelverket.no
Hilde Røshol, hilde.roshol@legemiddelverket.no

Statens Strålevern

E-post: metodevurdering@nrpa.no

Folkehelseinstituttet

Metodevarsling: Vigdis Lauvrak, vigdis.lauvrak@fhi.no

Mini-metodevurdering: Helene Arentz-Hansen, helene.arentz-hansen@fhi.no

Hurtig metodevurdering: Ingvil Sæterdal, ingvil.saterdal@fhi.no

Andre kontakter: Ingvil Sæterdal, ingvil.saterdal@fhi.no eller Brynjar Fure, brynjar.fure@fhi.no

 

RHF-koordinatorer

Det finnes RHF-koordinatorer for hver region som ansatte i spesialisthelsetjenesten kan kontakte:
 

Helse Nord RHF​
Hanne Husom Haukland
hanne.husom.haukland@helse-nord.no
​Helse Vest RHF
Thomas Blix Grydeland
Sabrina Johannessen
sabrina.johannessen@helse-bergen.no​
​Helse Sør-Øst RHF
Nasjonale metodevurderinger:
Michael Vester
michael.vester@helse-sorost.no

Mini-metodevurderinger:
Bergsvein Byrkjeland
berbyr@ous-hf.no
Tele: 23027035​
​Helse Midt-Norge RHF​Gunn Fredriksen
gunn.fredriksen@helse-midt.no

 

Sist faglig oppdatert: 31. juli 2017