Logo for print

Hovedmeny

Legemiddel (virkestoff, produktnavn), medisinsk utstyr (type, navn), ID …

 

 

Darvadstrocel (Alofisel)https://nyemetoder.no/metoder/-darvadstrocel-alofisel Darvadstrocel (Alofisel)Behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdomBeslutning foreliggerBeslutningID2016_068
Abatacept (Orencia)https://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orenciaAbatacept (Orencia)Andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_017
Abatacept (Orencia) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orencia-indikasjon-iiAbatacept (Orencia) - Indikasjon IIBehandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).Til metodevurderingMetodevurderingID2018_102
Abemaciclib (Verzenios)https://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzeniosAbemaciclib (Verzenios)Kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2018_027
Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzenios-indikasjon-iiAbemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIKombinasjonsbehandling med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2018_135
Abicipar Pegolhttps://nyemetoder.no/metoder/abicipar-pegolAbicipar PegolBehandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon (våt AMD)Behandlet på Bestillerforum RHFForslagID2020_001
Abirateron (Zytiga)https://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytigaAbirateron (Zytiga)Første- og andrelinjebehandling av prostatakreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2013_036
Abirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytiga-indikasjon-iiiAbirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIBehandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi.Beslutning foreliggerBeslutningID2017_054
Acalabrutinib (Calquence)https://nyemetoder.no/metoder/acalabrutinib-calquenceAcalabrutinib (Calquence)Behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)/ småcellet lymfocytært lymfom (SLL) Til metodevurderingMetodevurderingID2020_037
Adalimumab (Humira)https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humiraAdalimumab (Humira)Behandling av hidradenitis suppurativaBeslutning foreliggerBeslutningID2015_009
Afamelanotide (Scenesse)https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesseAfamelanotide (Scenesse)Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)Beslutning foreliggerBeslutningID2016_048
Aflibercept (Zaltrap)https://nyemetoder.no/metoder/aflibercept-zaltrapAflibercept (Zaltrap)Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)Beslutning foreliggerImplementeringID2013_015
Akromionreseksjon - Revurderinghttps://nyemetoder.no/metoder/akromionreseksjon-revurderingAkromionreseksjon - RevurderingVed Impingement syndrom i skulderMetodevurdering pågårMetodevurderingID2020_021
Albutrepenonacog alfa (Idelvion)https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvionAlbutrepenonacog alfa (Idelvion) Behandling av hemofili BBeslutning foreliggerBeslutningID2016_033
Alectinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensaAlectinib (Alecensa)Andrelinjebehandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreftBehandlet på Bestillerforum RHFForslagID2016_047
Alectinib (Alecensa) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensa-indikasjon-iiAlectinib (Alecensa) - Indikasjon IIFørstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreftBeslutning foreliggerBeslutningID2017_064
Alemtuzumab (Lemtrada)https://nyemetoder.no/metoder/alemtuzumab-lemtradaAlemtuzumab (Lemtrada)Første- og andrelinjebehandling av multippel sklerose (MS)ImplementeringImplementeringID2014_007
Alpelisibhttps://nyemetoder.no/metoder/alpelisibAlpelisibKombinasjonsbehandling med fulvestrant ved brystkreftTil metodevurderingMetodevurderingID2019_070
Alternativer for helplasmahttps://nyemetoder.no/metoder/alternativer-for-helplasmaAlternativer for helplasmaFor transfusjon til pasienterBeslutning foreliggerBeslutningID2013_023
Aminolevulinsyre (Ameluz)https://nyemetoder.no/metoder/aminolevulinsyre-ameluzAminolevulinsyre (Ameluz)Fotodynamisk terapi av aktinisk keratoseTil metodevurderingMetodevurderingID2019_138