Logo for print

Hovedmeny

Legemiddel (virkestoff, produktnavn), medisinsk utstyr (type, navn), ID …

 

 

AZD9291 - Tagrisso (Osimertinib)https://nyemetoder.no/metoder/azd9291-tagrisso-osimertinibAZD9291 - Tagrisso (Osimertinib)Behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med T790M mutasjonBeslutning foreliggerBeslutningID2015_020
Abatacept (Orencia)https://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orenciaAbatacept (Orencia)Legemiddel til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_017
Abirateron (Zytiga)https://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytigaAbirateron (Zytiga)Første- og andrelinjebehandling av prostatakreft.Beslutning foreliggerImplementeringID2013_036
Adalimumab (Humira)https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humiraAdalimumab (Humira)Behandling av hidradenitis suppurativaBeslutning foreliggerImplementeringID2015_009
Afamelanotide (Scenesse)https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesseAfamelanotide (Scenesse)Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)Til metodevurderingMetodevurderingID2016_048
Aflibercept (Zaltrap)https://nyemetoder.no/metoder/aflibercept-zaltrapAflibercept (Zaltrap)Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)Beslutning foreliggerImplementeringID2013_015
Albutrepenonacog alfa (Idelvion)https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvionAlbutrepenonacog alfa (Idelvion) Til behandling av hemofili BBeslutning foreliggerImplementeringID2016_033
Alectinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensaAlectinib (Alecensa)Behandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreftBehandlet på Bestillerforum RHFForslagID2016_047
Alemtuzumab (Lemtrada)https://nyemetoder.no/metoder/alemtuzumab-lemtradaAlemtuzumab (Lemtrada)Første- og andrelinjebehandling av multippel sklerose (MS)Beslutning foreliggerImplementeringID2014_007
Alofiselhttps://nyemetoder.no/metoder/alofiselAlofiselBehandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Chrons sykdomTil metodevurderingMetodevurderingID2016_068
Alternativer for helplasmahttps://nyemetoder.no/metoder/alternativer-for-helplasmaAlternativer for helplasmaFor transfusjon til pasienterBeslutning foreliggerBeslutningID2013_023
Andexanet alfahttps://nyemetoder.no/metoder/andexanet-alfaAndexanet alfaLegemiddel til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødningerTil metodevurderingMetodevurderingID2017_018
Apremilast (Otezla)https://nyemetoder.no/metoder/apremilast-otezlaApremilast (Otezla)Behandling av psoriasis og psoriasisartrittImplementeringImplementeringID2015_002
Arsentrioksid (Trisenox)https://nyemetoder.no/metoder/arsentrioksid-trisenoxArsentrioksid (Trisenox)Til behandling av akutt promyelocytisk leukemi (APL)Behandlet på Bestillerforum RHFForslagID2013_027
Atezolizumab - Indikasjon Ihttps://nyemetoder.no/metoder/atezolizumab-indikasjon-iAtezolizumab - Indikasjon IBehandling av ikke små-cellet lungekreft Til metodevurderingMetodevurderingID2016_045
Atezolizumab - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/atezolizumab-indikasjon-iiAtezolizumab - Indikasjon IIBehandling av blærekreftTil metodevurderingMetodevurderingID2016_046
Autolog Stamcelletransplantasjonhttps://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjonAutolog StamcelletransplantasjonTil behandling av multippel sklerose (MS)Beslutning foreliggerBeslutningID2014_022
Autolog stamcellestøtte ved diffus systemisk sklerosehttps://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcellestotte-ved-diffus-systemisk-skleroseAutolog stamcellestøtte ved diffus systemisk skleroseHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte ved diffus systemisk skleroseMetodevurdering pågårMetodevurderingID2015_017
Baricitinib (Olumiant)https://nyemetoder.no/metoder/baricitinib-olumiantBaricitinib (Olumiant)Andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA)Til metodevurderingMetodevurderingID2016_069
Barorefleksstimulatorhttps://nyemetoder.no/metoder/barorefleksstimulatorBarorefleksstimulatorBarorefleksstimulator ved behandlingsresistent høyt blodtrykkBeslutning foreliggerBeslutningID2015_011