Logo for print

Hovedmeny

Legemiddel (virkestoff, produktnavn), medisinsk utstyr (type, navn), ID …

 

 

Darvadstrocel (Alofisel)https://nyemetoder.no/metoder/-darvadstrocel-alofisel Darvadstrocel (Alofisel)Behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdomImplementeringImplementeringID2016_068
Abatacept (Orencia)https://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orenciaAbatacept (Orencia)Andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_017
Abatacept (Orencia) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orencia-indikasjon-iiAbatacept (Orencia) - Indikasjon IIBehandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).Til metodevurderingMetodevurderingID2018_102
Abemaciclib (Verzenios)https://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzeniosAbemaciclib (Verzenios)Kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Til beslutningBeslutningID2018_027
Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzenios-indikasjon-iiAbemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIKombinasjonsbehandling med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Til metodevurderingMetodevurderingID2018_135
Abirateron (Zytiga)https://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytigaAbirateron (Zytiga)Første- og andrelinjebehandling av prostatakreft.Beslutning foreliggerImplementeringID2013_036
Abirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytiga-indikasjon-iiiAbirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIBehandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi.Beslutning foreliggerBeslutningID2017_054
Adalimumab (Humira)https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humiraAdalimumab (Humira)Behandling av hidradenitis suppurativaBeslutning foreliggerImplementeringID2015_009
Afamelanotide (Scenesse)https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesseAfamelanotide (Scenesse)Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)Beslutning foreliggerBeslutningID2016_048
Aflibercept (Zaltrap)https://nyemetoder.no/metoder/aflibercept-zaltrapAflibercept (Zaltrap)Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)Beslutning foreliggerImplementeringID2013_015
Albutrepenonacog alfa (Idelvion)https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvionAlbutrepenonacog alfa (Idelvion) Behandling av hemofili BBeslutning foreliggerImplementeringID2016_033
Alectinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensaAlectinib (Alecensa)Andrelinjebehandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreftBehandlet på Bestillerforum RHFMetodevurderingID2016_047
Alectinib (Alecensa) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensa-indikasjon-iiAlectinib (Alecensa) - Indikasjon IIFørstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreftBeslutning foreliggerBeslutningID2017_064
Alemtuzumab (Lemtrada)https://nyemetoder.no/metoder/alemtuzumab-lemtradaAlemtuzumab (Lemtrada)Første- og andrelinjebehandling av multippel sklerose (MS)ImplementeringImplementeringID2014_007
Alpelisibhttps://nyemetoder.no/metoder/alpelisibAlpelisibKombinasjonsbehandling med fulvestrant ved brystkreftTil metodevurderingMetodevurderingID2019_070
Alternativer for helplasmahttps://nyemetoder.no/metoder/alternativer-for-helplasmaAlternativer for helplasmaFor transfusjon til pasienterBeslutning foreliggerBeslutningID2013_023
Anakinra (Kineret)https://nyemetoder.no/metoder/anakinra-kineretAnakinra (Kineret)Behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksneBeslutning foreliggerBeslutningID2017_063
Andexanet alfa (Indexxa)https://nyemetoder.no/metoder/andexanet-alfa-indexxaAndexanet alfa (Indexxa)Legemiddel til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødningerTil metodevurderingMetodevurderingID2017_018
Angiotensin IIhttps://nyemetoder.no/metoder/angiotensin-iiAngiotensin IIBehandling av lavt blodtrykk ved sjokk Til metodevurderingMetodevurderingID2019_004
Antiøstrogener (for eksempel letrozol)https://nyemetoder.no/metoder/antiostrogener-for-eksempel-letrozolAntiøstrogener (for eksempel letrozol)Behandling av avansert østrogenreseptor positiv eggstokk-, eggleder og bukhinnekarsinom (OC).Forslag mottatt/åpent for innspillForslagID2019_093