Logo for print

Hovedmeny

Legemiddel (virkestoff, produktnavn), medisinsk utstyr (type, navn), ID …

 

 

Abatacept (Orencia)https://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orenciaAbatacept (Orencia)Andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_017
Abatacept (Orencia) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orencia-indikasjon-iiAbatacept (Orencia) - Indikasjon IIBehandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).Til metodevurderingMetodevurderingID2018_102
Abatacept (Orencia) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orencia-indikasjon-iiiAbatacept (Orencia) - Indikasjon IIIProfylaktisk behandling av akutt transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) hos voksne og barnTil metodevurderingMetodevurderingID2023_022
Abemaciclib (Verzenios)https://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzeniosAbemaciclib (Verzenios)Kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2018_027
Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzenios-indikasjon-iiAbemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIKombinasjonsbehandling med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2018_135
Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzenios-indikasjon-iiiAbemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIIKombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall Beslutning foreliggerBeslutningID2021_038
Abicipar Pegolhttps://nyemetoder.no/metoder/abicipar-pegolAbicipar PegolBehandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD")Behandlet på Bestillerforum RHFForslagID2020_001
Abirateron (Zytiga)https://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytigaAbirateron (Zytiga)Første- og andrelinjebehandling av prostatakreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2013_036
Abirateron - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-indikasjon-iiiAbirateron - Indikasjon IIIBehandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapiBeslutning foreliggerBeslutningID2017_054
Abirateron - Indikasjon IVhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-indikasjon-ivAbirateron - Indikasjon IVKombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostataBeslutning foreliggerBeslutningID2021_138
Abirateron - indikasjon Vhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-indikasjon-vAbirateron - indikasjon VKombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostata kreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2022_032
Abrocitinib (Cibinqo)https://nyemetoder.no/metoder/abrocitinib-cibinqoAbrocitinib (Cibinqo)Behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.Beslutning foreliggerBeslutningID2021_053
Abrocitinib (Cibinqo) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abrocitinib-cibinqo-indikasjon-iiAbrocitinib (Cibinqo) - Indikasjon IIBehandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år, som er aktuelle for systemisk behandling.Til metodevurderingMetodevurderingID2023_084
Adalimumab (Humira)https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humiraAdalimumab (Humira)Behandling av hidradenitis suppurativaBeslutning foreliggerBeslutningID2015_009
Aducanumabhttps://nyemetoder.no/metoder/aducanumabAducanumabBehandling av Alzheimers sykdomBeslutning foreliggerBeslutningID2021_068
Afamelanotide (Scenesse)https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesseAfamelanotide (Scenesse)Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)Beslutning foreliggerBeslutningID2016_048
Aflibercept (Zaltrap)https://nyemetoder.no/metoder/aflibercept-zaltrapAflibercept (Zaltrap)Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)Beslutning foreliggerBeslutningID2013_015
Akalabrutinib (Calquence)https://nyemetoder.no/metoder/akalabrutinib-calquenceAkalabrutinib (Calquence)Som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandlingBeslutning foreliggerBeslutningID2020_037
Akalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/akalabrutinib-calquence-indikasjon-iiAkalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIMonoterapi eller i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjonBeslutning foreliggerBeslutningID2021_086
Akalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/akalabrutinib-calquence-indikasjon-iiiAkalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIIMonoterapi, eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Beslutning foreliggerBeslutningID2021_087