Logo for print

Hovedmeny

​​​​Beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger fattes av RHFene i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutninger basert på mini-metodevurderinger fattes lokalt i helseforetakene.

Det er Beslutningsforum for nye metoder som beslutter om metoden kan tas i bruk eller ikke i spesialisthelsetjenesten. Beslutningene offentliggjøres her på nettsiden til Nye metoder.

Du kan følge med på beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger på flere måter:

  • En  over nasjonale beslutninger (link). Nedlastbar excelfil​ (link) (oppdatert per 23.01.2023). ​Oversikten oppdateres hver måned. 
  • Du kan sjekke status på den enkelte metode: Bruk «Finn metode» for å søke opp og se status på enkeltmetoder.
  • Etter hvert møte i Beslutningsforum for nye metoder publiseres en nyhet under  «Aktuelt» og nyhetsbrevet sendes ut til abonnentene.

    De metoder som skal opp til behandling i Beslutningsforum for nye metoder presenteres under «Aktuelt» ca. en uke før hvert møte.
  • Arkiv med saksdokumenter og protokoller finner du i artikkelen; Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

I artikkelen «Beslutninger på to nivå» gis utdypende informasjon om beslutningsprosessene, inklusive kriterier og sammensetningen til Beslutningsforum for nye metoder.