Logo for print

Hovedmeny

Her får du vite hvordan du finner gjeldende beslutninger og agendaen til kommende møter i Beslutningsforum for nye metoder. Du får også informasjon om hvordan du finner sakspapirer og protokoll fra møtet.

Beslutningsforum for nye metoder (Beslutningsforum) beslutter om en metode kan tas i bruk eller ikke i spesialisthelsetjenesten. Beslutningene er bl.a. basert på nasjonale metodevurderinger. Du kan lese mer om dette i artikkelen Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutninger. Beslutningene offentliggjøres på nettsiden til Nye metoder.

Når er neste møte Beslutningsforum?

Beslutningsforum møtes månedlig. I artikkelen Tidsfrister og møtedatoer får du oversikt over alle planlagte møter. På startsiden til nyemetoder.no publiseres også kommende møter under Møter og konferanser.

Hvilke metoder skal behandles på kommende møte i Beslutningsforum?


Metoder som skal behandles i førstkommende møte i Beslutningsforum presenteres under «Aktuelt» på forsiden til Nye metoder ca. en uke før hvert møte. Tidligere gjennomførte møter med saksdokumenter og protokoller finner du i artikkelen Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Hvilke beslutninger er tatt?

Du kan følge med på nasjonale beslutninger på flere måter:

Hvilke metoder venter på en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder?

Dokumentene (metodevurderinger, prisnotater, innspill etc.) fra ferdigstilte oppdrag sendes til RHF-ene som forbereder saken til beslutning. Bruk Finn metode fra startsiden av nyemetoder.no og avgrens søket ved hjelp av menyen til høyre. Velg «Til beslutning», da vil du få dette søketreffet.

Hvilke beslutningsprosesser finnes det i Nye metoder?

I artikkelen Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutninger gis utdypende informasjon om beslutningsprosessene for nasjonale metodevurderinger, inklusive kriterier og sammensetningen til Beslutningsforum for nye metoder. Lokale beslutninger i helseforetak og mini-metodevurderinger kan du lese mer om i artikkelen Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger.