Logo for print

Hovedmeny

​​​​​​​​​​​Her får du vite hvordan du finner informasjon om hvilke oppdrag om metodevurdering som Bestillerforum har gitt og hvordan du finner metodevurderinger som enten pågår eller er ferdigstilte. Du får også informasjon om hvordan du gir innspill til metodevurderinger. Det er inkludert lenker til mer utdypende informasjon og beskrivelser.


 

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk gjennomfører metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder (Bestillerforum). Sykehusinnkjøp HF utarbeider prisnotater​. Alle har anledning til å gi innspill til metodevurderinger.

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke brukes. I artikkelen Unntaksordning får du oversikt over gjeldende gruppeunntak og prosedyrene som finnes for å søke om unntak. 

Hvilke metoder befinner seg på dette trinnet i prosessen?

Det er mulig å filtrere søk for å få oversikt over hvilke metoder som befinner seg i fasen «Metodevurdering».

Bruk «Finn metode» fra startsiden av nyemetoder.no og avgrense søket ved hjelp av menyen til høyre. For å se :
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som gitt, men hvor arbeidet ennå ikke er påbegynt så avgrenser du søket til «Til metodevurdering». Da vil du få dette søketreffet​
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er pågående så avgrenser du søket til «Metodevurdering pågår». Da vil du få dette søketreffet.
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, men ennå ikke sendt til beslutning i påvente av tilhørende prisnotat så avgrenser du søket til «Metodevurdering ferdigstilt». Da vil du få dette søketreffet.
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, og sendt til beslutning (men ikke besluttet ennå) så avgrenser du søket til «Til Beslutning». Da vil du få dette søketreffet.

Hvordan får jeg oversikt over oppdrag som foreligger?

En oversikt i tabellformat med alle oppdrag om metodevurdering som er gitt oppdateres etter hvert møte i Bestillerforum. Den oversikter heter Metoder til metodevurdering (link til PowerBi oppdatert per 22.05.2023).  Den samme oversikten foreligger også i en nedlast​bar excelfil (oppdatert per 22.05.2023). Når en metode har fått en beslutning er den ikke lenger med i denne oversikten.


Har  Statens legemiddelverk påbegynt arbeidet med en metodevurdering?

Statens legemiddelverk (SLV) vedlikeholder en oversikt over saksbehandlingsstatus for metodevurderinger av legemidler (slv.no). I oversikten for sykehuslegemidler er det mulig å filtrere for å se om legemiddelfirma har levert dokumentasjon og om arbeidet med en metodevurdering er påbegynt eller ikke. Sekretariatet for nye metoder bruker denne listen for å oppdatere metodesidene på nyemetoder.no.

Hvilke metodevurderinger er ferdigstilt nylig?  

Bruk «Finn metode» fra startsiden av nyemetoder.no og avgrense søket ved hjelp av menyen til høyre. For å se :
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, men ennå ikke sendt til beslutning i påvente av tilhørende prisnotat så avgrenser du søket til «Metodevurdering ferdigstilt». Da vil du få dette søketreffet.
- Hvilke oppdrag om metodevurdering som er ferdigstilt, og sendt til beslutning (men ikke besluttet ennå) ​så avgrenser du søket til «Til Beslutning». Da vil du få dette søketreffet.​

 

Hvordan gir jeg innspill til en metodevurdering?

Alle har anledning til å gi innspill. I artikkelen Innspill til metoder finner du informasjon om frister og hvordan du gir innspill til metoder som befinner seg på ulike trinn i prosessen. 

Hvor finner jeg informasjon om unntak og unntaksordningen?

I artikkelen Unntaksordningen​ får du oversikt over gjeldende gruppeunntak og prosedyrene som finnes for å søke om unntak.

Hvem lager mini-metodevurderinger og hvor blir disse​ publisert?

Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører mini-metodevurderinger. Det er et skjema i tre deler som skal fylles ut.

Ferdigstilte mini-metodevurderinger skal sendes inn for publisering i den Nasjonale databasen for mini-metodevurderinger. For hjelp med publiseringen skal spesialisthelsetjenesten ta kontakt med Folkehelseinstituttet så snart en mini-metodevurdering er ferdig.

Det foreligger en egen artikkel som heter Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger med mer informasjon.​