Logo for print

Hovedmeny

Monitorering av enkeltmetoder

Som et ledd i monitoreringen publiseres det monitoreringsgrafer for hver metode som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder på nettsidene nyemetoder.no. 

Monitoreringsgrafene kombinerer kjøpstall (bruk) av metoden innenfor hvert RHF med tidspunkt for markedsføringstillatelse (MT), oppdrag om metodevurdering gitt fra Bestillerforum RHF, beslutning i Beslutningsforum for nye metoder og implementering i nasjonale faglige retningslinjer. Innholdet i grafene oppdateres kvartalsvis. Kildene som brukes som datagrunnlag for monitoreringsgrafene er Sykehusenes legemiddelstatistikk, IFE (Institutt for energiteknikk), Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet. Monitoreringsgrafene skiller ikke på indikasjon, i motsetning til beslutningene tatt av Beslutningsforum for nye metoder.

Monitoreringsgrafene for hver metode finner du under «Implementering». på de tilhørende metodesidene. Metodesidene finner du ved å søke etter metoden ved hjelp av "Finn metode".

Monitorering av systemet

Fasene (forslag, metodevurdering, beslutning og implementering) i Nye metoder monitoreres fortløpende. Sekretariatet for Nye metoder bruker egne registrerte data i monitoreringsarbeidet. I tillegg hentes data inn med hensyn til tidsbruk fra utrederinstansene og RHFene. Ved å klikke på lenkene under kan du få oversikter over nøkkeltall og statistikk. Listene oppdateres periodevis.

Oversikt over:

Totalt antall forslag og metodevarsler

 

 

Last ned tall i Excel

Tema for innsendte forslag og metodevarsler

 

 

Last ned tall i Excel

Beslutninger i Bestillerforum RHF for innsendte forslag og metodevarsler

 

Last ned tall i Excel

 

Oppdrag gitt til utrederinstansene

 

 

Last ned tall i Excel

 

Oversikter over beslutninger og metoder som er til metodevurdering

Beslutninger fra Beslutningsforum for nye metoder (Oppdatert 19. november 2018)

Beslutninger fra Bestillerforum RHF (Oppdatert 19. november 2018)

Oversikt over metoder som er til metodevurdering (Oppdatert 19. november 2018)

 

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2018