Logo for print

Hovedmeny

Spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de beslutninger som fattes av Beslutningsforum for nye metoder. Implementering av beslutninger monitoreres. Legemidler kan omfattes av LIS-anbefalinger, og er først tilgjengelige for bruk når LIS-prisen er i systemene. Beslutningene tatt på nasjonalt nivå skal koordineres i de nasjonale faglige retningslinjene som Helsedirektoratet har ansvar for.

Monitorering av metoder som har vært til beslutning i Beslutningsforum for nye metoder

Legemiddelbruken monitoreres for alle metoder hvor det er tatt en beslutninger av Beslutningsforum for nye metoder. Grafer publiseres for hver enkelt metode på metodesiden under implementering. Søk opp metoden på "Finn metode".

Vennligst se linker helt til høyre i  listen (link) for en oversikt over alle publiserte monitoreringsgrafer som viser kjøpstall for den enkelte metode.

Anbud og LIS-anbefalinger

En beslutning i Beslutningsforum angir hvilke metoder som kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF sin oppgave er å konkurranseutsette legemidler og andre metoder. Basert på resultatet av anbudene lager LIS i Sykehusinnkjøp HF såkalte LIS-anbefalinger der det går fram hvilke legemidler er fortrukket som førstevalg og rekkefølge, basert på gitte kriterier.

I artikkelen «Forholdet mellom Nye Metoder og anbud, samt LIS-anbefalinger" (link) gis utdypende informasjon om føringer for metoden som følge av anbud og LIS-anbefalinger.

Tilgjengelighet etter beslutning- legemiddel

Etter et ja i Beslutningsforum for nye metoder må produktet og prisen registreres. Når det er gjort, er legemiddelet tilgjengelig for bruk i sykehusene. Mer detaljer om tidslinjene i artikkelen «Implementering»(link) under overskriften; Når er legemidlet tilgjengelig?

Retningslinjer og veiledere

Beslutninger som tas av Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med innholdet og anbefalingene i de nasjonal faglige retningslinjene. Helsedirektoratet arbeider fortløpende med å oppdatere nasjonale faglige retningslinjer (link).