Logo for print

Hovedmeny

Spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de beslutninger som fattes. Implementering av beslutninger tatt av Beslutningsforum for nye metoder monitoreres i egne grafer.Beslutningene tatt på nasjonalt nivå skal koordineres i de nasjonale faglige retningslinjene som Helsedirektoratet har ansvar for.

Monitorering av metoder som har vært til beslutning i Beslutningsforum for nye metoder

Monitoreringsgrafer av beslutninger tatt av Beslutningsforum for nye metoder publiseres for hver enkelt metode på metodesiden under implementering. Søk opp metoden på "Finn metode".

Vennligst se linker helt til høyre i denne listen for en oversikt over alle publiserte monitoreringsgrafer.

Retningslinjer og veiledere

Beslutninger som tas av Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med innholdet og anbefalingene i de nasjonal faglige retningslinjene. Helsedirektoratet arbeider fortløpende med å oppdatere nasjonale faglige retningslinjer.

Tilgjengelighet etter beslutning- legemiddel

Etter et ja i Beslutningsforum for nye metoder må produktet og prisen registreres. Når det er gjort, er legemiddelet tilgjengelig for bruk i sykehusene. Mer detaljer om tidslinjene i artikkelen «Implementering» under overskriften; Når er legemidlet tilgjengelig?