Logo for print

Hovedmeny

Sak 164-19: Genetikk og gen-etikk – prioriteringsutfordringer ved bruk av storskala gentesting innen kreftområdet

Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Nord RHF

Helse Vest RHF

Folkehelseinstituttet

 

Sak 165-19: Status og fokusområder for kommende år (2020)

Folkehelseinstituttet

Statens legemiddelverk

 

Sak 166-19: Brukermedvirkning i Nye metoder

Presentasjon

 

Sak 167-19: Prosjektet: Revurdering av behandlingsmetoder

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon fra Sekretariatet 

 

Sak 168-19: Kommunikasjonsstrategi Nye metoder

Presentasjon

 

Sak 169-19: Status og fokusområder i Nye metoder for kommende år (sekretariatet)

Presentasjon

Sist faglig oppdatert: 3. februar 2020