Logo for print

Hovedmeny

​I juni 2021 holdt Nye metoder sitt første webinar hvor tema var: 
  • EMA-prosessen - Hvordan får et legemiddel markedsføringstillatelse i EU og Norge?​​ Ved å klikke på bildet under kommer du til en video som ligger på Youtube:

I september 2021 ble andre del av webinarserien holdt og tema var: 

  • Metodevarsling av legemidler i Nye metoder
    (ved å klikke på bilder under kommer du til en video som ligger på Youtube):

 

I mars 2022 ble tredje del av webinarserien holdt og tema var:

  • Bestillerforum for nye metoder - innspillprosessen og oppdrag om metodevurderinger
    (ved å klikke på bilder under kommer du til en video som ligger på Youtube):

 

 

  • "Nye metoder and priority setting in the spesialist health care service"
    Det er utarbeidet en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten. Den aktuelle presentasjonen er opprinnelig laget med tanke på studenter ved OsloMet og er på engelsk. Ved å klikke på bildet kommer du til en video som ligger på Youtube:


Planer om flere webinarer

Videre 2022 planlegger vi å gjennomføre webinar med følgende tema:

- Metodevurderinger
- Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
- Implementering, anbud og prisforhandlinger

Det vil kunne bli justeringer i dette programmet og vi oppfordrer til å komme med innspill og ønsker om aktuelle tema. 

Nærmere informasjon om påmelding vil legges ut på nettsiden. Opptak av webinarene vil også publiseres her i etterkant. Webinarserien er utarbeidet med tanke på pasienter og brukere som hovedmålgruppe.


 


 

 

Sist faglig oppdatert: 5. mai 2022