Logo for print

Hovedmeny

I juni 2021 holdt Nye metoder sitt første webinar hvor tema var: 
  • EMA-prosessen - Hvordan får et legemiddel markedsføringstillatelse i EU og Norge?​​ (Link til webinar her​).

Videre i 2021 og 2022 planlegger vi å gjennomføre webinar med følgende tema:

  • Metodevarslingsprosessen
  • Bestillingsprosessen og Bestillerforum for nye metoder
  • Metodevurderinger
  • Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
  • Implementering, anbud og prisforhandlinger
Det vil kunne bli justeringer i dette programmet og vi oppfordrer til å komme med innspill og ønsker om aktuelle tema. 

Nærmere informasjon om påmelding vil legges ut på nettsiden. Opptak av webinarene vil også publiseres her i etterkant. Webinarserien er utarbeidet med tanke på pasienter og brukere som hovedmålgruppe.Sist faglig oppdatert: 5. juli 2021