Logo for print

Hovedmeny

​I juni 2021 holdt Nye metoder sitt første webinar hvor tema var: 
  • EMA-prosessen - Hvordan får et legemiddel markedsføringstillatelse i EU og Norge?​​ Ved å klikke på bildet under kommer du til en video som ligger på Youtube:

  • "Nye metoder and priority setting in the spesialist health care service"
    Det er utarbeidet en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten. Den aktuelle presentasjonen er opprinnelig laget med tanke på studenter ved OsloMet og er på engelsk. Ved å klikke på bildet kommer du til en video som ligger på Youtube:


Planer om flere webinarer

Videre i 2021 og 2022 planlegger vi å gjennomføre webinar med følgende tema:

- Metodevarslingsprosessen (Webinar 13. okt. kl. 09:00-09:45. Mer informasjon her​)

- Bestillingsprosessen og Bestillerforum for nye metoder
- Metodevurderinger
- Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
- Implementering, anbud og prisforhandlinger

Det vil kunne bli justeringer i dette programmet og vi oppfordrer til å komme med innspill og ønsker om aktuelle tema. 

Nærmere informasjon om påmelding vil legges ut på nettsiden. Opptak av webinarene vil også publiseres her i etterkant. Webinarserien er utarbeidet med tanke på pasienter og brukere som hovedmålgruppe.


 


 

 

Sist faglig oppdatert: 12. oktober 2021