Logo for print

Hovedmeny

28. AUGUST

 

 

 

Det kan komme flere metoder som skal behandles i dette møtet frem til 8. august. 

Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.


Forslagsfrist til møtet: utløpt (23. mai)

Innspillsfrist til møtet: 8. august

Ønsker du å gi innspill? Finn innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem.

Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler -  vurdering

  • Forslag: ID2023_062 Cannabidiol (Epidyolex) til behandling av medisinresistent epilepsi

  • Anmodning: ID2023_061 Dantrolene natrium (Agilus) for barn og voksne ved intra-operativ behandling av malignt hypertermi.

Legemidler - revurdering

 

  • Forslag om revurdering: ID2019_050 Buprenorfin depotinjeksjonsvæske (Subutex) som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne og ungdom ≥ 16 år.

  • Anmodning om revurdering: ID2022_044 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

  • Anmodning om revurdering: ID2020_081/ID2022_134 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.

  • Anmodning om revurdering: ID2021_078 Sacituzumab govitecan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft (mTNBC) som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Forslag: ID2023_053 Mikrostrømbehandling til bruk ved angst, depresjon og søvnproblemer (eks. på utstyr Alpha-Stim CES (Cranial Electrotherapy Stimulation)

 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.​​​​