Logo for print

Hovedmeny

22. MAI

 

 

Siden oppdateres nærmere møtet.​

Det vil komme metoder (basert på forslag og metodevarsler) som skal behandles i dette møtet. 


Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.


Forslagsfrist til møtet: 6. mars 

Innspillsfrist til møtet: 9. mai. 

Ønsker du å komme med forslag eller gi innspill, finner du forslagsskjema, innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:


Prosedyrer og organisatoriske tiltak:


Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester


I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.​​

​​