Logo for print

Hovedmeny

20. MARS

 

 

​​​Siden oppdateres nærmere møtet.​


Det vil komme flere metodevarsler som skal behandles i dette møtet. 


Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.


Forslagsfrist til møtet er løpt ut (2. januar).

Innspillsfrist til møtet: 7. mars. 

Ønsker du å gi innspill til en metode, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her​.​​
 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:​

  • Forslag: ID2023_014 Sotorasib (Lumykras) som monoterapi til behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst 1 tidligere linje med systemisk behandling. (Revurdering av ID2021_108)
  • Forslag: ID2023_018​ Isatuksimab til behandling av residiverende refraktær myelomatose.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

  • Metodevarsel: ID2023_019 Epidural ryggmargsstimulering til behandling av kronisk, radikulær smerte i korsrygg.

Medisinsk​ utstyr, diagnostikk og tester​

  • Metodevarsel: ID2023_020 Digitalt thoraxdren med innebygget overvåkingssystem til bruk i og utenfor sykehus (under transport) hvor behandling med thoraxdren er indisert  (eks. på produkt Thopaz+) (metodevarsel)​

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.