Logo for print

Hovedmeny

19. JUNI

 

 

Det kan komme flere metoder som skal behandles i dette møtet frem til 6. juni.

Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.

Forslagsfrist til møtet: utløpt (11. april) 

Innspillsfrist til møtet: 6. juni 

Ønsker du å gi innspill? Finn innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem.
  

Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler

  • Forslag: ID2023_059 Dupilumab (Dupixent) til behandling av barn (0,5 til 6 års alder) med alvorlig atopisk dermatitt. Aldersutvidelse.

  • Forslag: ID2023_060 Buprenorfin (Espranor) til behandling av opioidavhengighet. Smeltetablett.

  • Anmodning: ID2023_072 Momelotinib (Omjjara) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

  • Forslag: ID2023_049 Selvledet kognitiv imaginær meditasjon (SIM) for stressmestring, økt trivsel og økt arbeidskapasitet blant helsepersonell.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Forslag: ID2023_048 Pacemaker uten elektroledning til behandling av atrieflimmer og bradykardi. Revurdering av ID2016_042.

  • Metodevarsel: ID2023_047 Magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd til behandling av essensiell tremor, nevropatiske smerter (nevralgi) og Parkinsons sykdom. Oppdatert metodevarsel ID2016_007.

 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.​​​​​