Logo for print

Hovedmeny

11. APRIL

Teams

08:00-08:30

​Agenda

  •  Godkjenning av innkalling og saksliste

  • ID2020_031 Nusinersen (Spinraza) til behandling av voksne pasienter med spinal muskelatrofi (SMA). Lenke til metodeside

    ID2017_001 Nusinersen (Spinraza) til behandling av barn med SMA type 3b. Lenke til metodeside

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no