Logo for print

Hovedmeny

 

 

Nye legemidler til kreftbehandlinghttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-legemidler-til-kreftbehandlingNye legemidler til kreftbehandling25.05.2020 10:31:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.
De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapihttps://nyemetoder.no/nyheter/de-nordiske-landene-inviterer-til-felles-forhandling-for-genterapiDe nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapi19.05.2020 10:00:00Genterapien betaglobin (Zynteglo) blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-mai-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 202018.05.2020 12:38:00Fem nye metoder og to andre saker skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Evaluering Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/evaluering-nye-metoderEvaluering Nye metoder14.05.2020 12:00:00Nye metoder er et system som skal sikre pasienter likeverdig tilgang på nye metoder uavhengig av bosted og økonomi. Nå skal systemet evalueres og forbedres, og oppdraget settes ut på anbud.
Behov for strategi for videreutvikling av mini-metodevurderinghttps://nyemetoder.no/nyheter/behov-for-strategi-for-videreutvikling-av-mini-metodevurderingBehov for strategi for videreutvikling av mini-metodevurdering30.04.2020 12:00:00Bestillerforum RHF fikk i møte 27. april 2020 presentert en rapport om erfaringene med mini-metodevurdering i spesialisthelsetjenesten i Norge siden innføringen i 2013, som ledd i etableringen av systemet Nye metoder.
Innfører tre nye legemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-tre-nye-legemidlerInnfører tre nye legemidler27.04.2020 11:20:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokker/eggleder/bukhinne, og hemofili A. I alt ble fire nye metoder besluttet i møtet mandag 27. april.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. april 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-april-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. april 202021.04.2020 10:53:00Fem metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Metodevurdering om organdonasjon - utsatt høringsfrist til 15. septemberhttps://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-om-organdonasjon-utsatt-horingsfrist-til-15-septemberMetodevurdering om organdonasjon - utsatt høringsfrist til 15. september08.04.2020 08:00:00Fullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes" er lagt ut til åpen høring. Høringsfristen er 15. september 2020.
Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-legemiddel-mot-brystkreft-og-lungekreftInnfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft30.03.2020 10:00:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt ble seks nye metoder besluttet i møtet mandag 30. mars.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-30-mars-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 202023.03.2020 12:36:00Sju metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
De fleste nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/de-fleste-nye-metoder-innforesDe fleste nye metoder innføres05.03.2020 13:00:00Totalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført.
Legemidler mot sjeldne sykdommerhttps://nyemetoder.no/nyheter/legemidler-mot-sjeldne-sykdommerLegemidler mot sjeldne sykdommer03.03.2020 13:18:001. februar 2019 overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler til bruk ved sjeldne sykdommer, i tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret.
Innspill til rapport om anskaffelser og innføring av nye legemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/innspill-til-rapport-om-anskaffelser-og-innforing-av-nye-legemidlerInnspill til rapport om anskaffelser og innføring av nye legemidler28.02.2020 14:01:00Sykehusinnkjøp HF ber om innspill til forslag til nye retningslinjer for innføring av legemidler og indikasjoner i sammenheng med anskaffelser
Ja til legemiddel mot atopisk dermatitthttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemiddel-mot-atopisk-dermatittJa til legemiddel mot atopisk dermatitt24.02.2020 10:44:00Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-februar-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 202017.02.2020 11:22:00Fem metoder skal vurderes i dette møtet, i tillegg til årsoppsummering for 2019. Se under for oversikt.
Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?https://nyemetoder.no/nyheter/innspill-til-utforming-av-kommende-evaluering-av-nye-metoderInnspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?17.02.2020 10:34:00Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.
Metodevurdering legges ut til høringhttps://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-legges-ut-til-horingMetodevurdering legges ut til høring27.01.2020 12:39:00Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januarhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-januarMøte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januar20.01.2020 11:00:00Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Lovfesting av prioriteringskriteriene og systemhttps://nyemetoder.no/nyheter/lovfesting-av-prioriteringskriteriene-og-systemLovfesting av prioriteringskriteriene og system19.12.2019 11:54:00Stortinget har i desember vedtatt å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Samtidig blir prioriteringskriteriene tatt inn i lovverket.
Metodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.https://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-pa-organdonasjon-er-ferdigstiltMetodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.17.12.2019 14:32:00Folkehelseinstituttet har ferdigstilt en fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes.