Logo for print

Hovedmeny

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-16-desember-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 201909.12.2019 13:10:50Tre metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Ja til seks nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-seks-nye-metoderJa til seks nye metoder18.11.2019 10:48:57Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-november-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 201911.11.2019 12:59:00Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Kommunikasjonsstrategi Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/kommunikasjonsstrategi-nye-metoderKommunikasjonsstrategi Nye metoder24.10.2019 12:09:00Beslutningsforum for nye metoder har besluttet kommunikasjonsstrategi for Nye metoder som gjelder for alle aktørene i systemet. Strategien skal bidra til god og åpen kommunikasjon i alle faser av saksbehandlingen.
Innfører genprofiltest for brystkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-genprofiltest-for-brystkreftInnfører genprofiltest for brystkreft21.10.2019 09:15:00En genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft ble besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja.
Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?https://nyemetoder.no/nyheter/innforing-av-nye-metoder-i-sykehus-er-mini-metodevurdering-nyttigInnføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?16.10.2019 11:58:0025. november 2019 arrangeres en workshop om mini-metodevurdering for ansatte i helseforetakene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktoberhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-oktoberMøte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktober14.10.2019 09:40:01Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Stort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/stort-engasjement-pa-seminaret-brukerstemmen-i-nye-metoderStort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoder26.09.2019 22:00:00Torsdag 26. september var pasientorganisasjoner og sentrale aktører i systemet Nye metoder samlet til informasjons- og dialogmøte om brukerstemmen i Nye metoder.
Ni nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/ni-nye-metoder-innforesNi nye metoder innføres23.09.2019 16:00:00Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-september-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 201916.09.2019 11:27:59Elleve metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/brukerstemmen-i-nye-metoderBrukerstemmen i Nye metoder30.08.2019 11:26:00Seminar for pasientorganisasjoner 26. september kl. 10-14. Hvilke muligheter for brukermedvirkning finnes i dag? Hvordan kan vi bli bedre på å høre brukerens stemme?
Metodevurderinger på relapserende-remitterende MS (RRMS) - ferdigstiltehttps://nyemetoder.no/nyheter/metodevurderinger-pa-relapserende-remitterende-ms-rrms-ferdigstilteMetodevurderinger på relapserende-remitterende MS (RRMS) - ferdigstilte27.08.2019 11:34:45Folkehelseinstituttet har i dag ferdigstilt en fullstendig metodevurdering på relapserende-remitterende MS (RRMS). En hurtig metodevurdering på et MS-legemiddel til barn og unge er også ferdig.
Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemihttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemidler-for-foflekkreft-hiv-leverkreft-og-leukemiJa til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi26.08.2019 10:00:00Legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. august 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-august-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. august 201919.08.2019 09:40:00Ni metoder ble vurdert i dette møtet, mens en sak ble utsatt. Se under for oversikt.
Plan sommer 2019https://nyemetoder.no/nyheter/plan-sommer-2019Plan sommer 201928.06.2019 10:35:00Informasjon om kontaktpunkter og saksbehandling i Nye metoder sommeren 2019.
Ja til legemiddel for brystkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemiddel-for-brystkreftJa til legemiddel for brystkreft21.06.2019 12:00:00Flere pasienter med brystkreft kan ta i bruk pertuzumab (perjeta) fra 15. juli, etter at Beslutningsforum for nye metoder besluttet å ta i bruk legemiddelet for flere indikasjoner den 17. juni i år.
Ja til brystkreftmedisinhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-brystkreftmedisinJa til brystkreftmedisin17.06.2019 14:08:00Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. juni 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-17-juni-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. juni 201911.06.2019 12:16:00Åtte metoder ble vurdert i dette møtet. Se under for oversikt.
Legemiddel til Peyronies sykdom innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/legemiddel-til-peyronies-sykdom-innforesLegemiddel til Peyronies sykdom innføres27.05.2019 11:00:00Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom fikk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt innføres ikke.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. mai 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-mai-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. mai 201927.05.2019 09:20:00To metoder ble vurdert i dette møtet. Se under for oversikt.