Logo for print

Hovedmeny

 

 

Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 5https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-inviterer-til-webinar-for-pasientorganisasjoner-del-5Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 531.01.2023 13:46:53Prisforhandlinger og anbud. Femte del i en webinarserie fra Nye metoder.
Bestillerforum 23. januar 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-23-januar-2023Bestillerforum 23. januar 202326.01.2023 13:36:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 23. januar: Innfører metreleptin (Myalepta) og behandling for livmorkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-23-januar-innforer-metreleptin-myalepta-og-behandling-for-livmorkreftBeslutningsforum 23. januar: Innfører metreleptin (Myalepta) og behandling for livmorkreft23.01.2023 07:40:00Årets første møte i Beslutningsforum bestod av seks beslutninger, der tre legemidler innføres og tre innføres ikke.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. januar 2023https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-januar-2023Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. januar 202320.01.2023 14:00:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet fem metoder på møtet 23. januar. Møtet ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 08:00 - 08:45. Protokollen er publisert.
Nye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innførthttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-2022-rekordmange-nye-metoder-innfortNye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innført11.01.2023 07:25:00I 2022 har Beslutningsforum innført 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført. Aldri før har det blitt innført så mange nye metoder i sykehusene i Norge eller gjort flere metodevurderinger. I tillegg har Statens legemiddelverk halvert antall saker i kø.
Sakspapirer: Tiltak for å sikre konfidensialitethttps://nyemetoder.no/nyheter/sakspapirer-tiltak-for-a-sikre-konfidensialitetSakspapirer: Tiltak for å sikre konfidensialitet16.12.2022 12:58:00Nye metoder vil sikre åpenhet, men må samtidig følge behovet for konfidensialitet. Derfor vil Nye metoder endre måten beslutningsnotatene utarbeides på.
Bestillerforum 12. desember 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-12-desember-2022Bestillerforum 12. desember 202215.12.2022 12:52:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 12. desember: Fem metoder innføres – og forhandlinger om Spinal muskelatrofi-legemidler fortsetterhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-12-desember-fem-metoder-innfores-og-forhandlinger-om-spinal-muskelatrofi-legemidler-fortsetterBeslutningsforum 12. desember: Fem metoder innføres – og forhandlinger om Spinal muskelatrofi-legemidler fortsetter12.12.2022 09:48:00Av i alt 16 metoder som var oppe i Beslutningsforum mandag 12. desember, innføres fem av dem. I tillegg får Sykehusinnkjøp klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om spinal muskelatrofi (SMA) - legemidlene Spinraza og Evrysdi.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-12-desember-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 202208.12.2022 12:12:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 16 metoder på møtet 12. desember. Møtet ble avholdt digitalt kl. 09:00 - 10:30. Protokollen er publisert.
Avgjørelse i Sør-Rogaland tingrett sikrer tilgang på kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/avgjorelse-i-sor-rogaland-tingrett-sikrer-tilgang-pa-kreftlegemidlerAvgjørelse i Sør-Rogaland tingrett sikrer tilgang på kreftlegemidler01.12.2022 10:52:18Behandlingen gjøres tilgjengelig fra 1. januar 2023.
Bestillerforum 21. november 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-21-november-2022Bestillerforum 21. november 202224.11.2022 08:34:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 21. november: Syv av ni metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-21-november-syv-av-ni-metoder-innforesBeslutningsforum 21. november: Syv av ni metoder innføres21.11.2022 10:27:43Beslutningsforum tok stilling til ni metoder mandag 21. november, og syv av dem blir innført. En av dem er legemiddelet abirateron, som brukes i behandling av prostatakreft. Etter at et patent går ut, kan prisen reduseres betydelig.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. november 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-november-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. november 202219.11.2022 16:16:00Beslutningsforum for nye metoder skal behandle ni saker på møtet 21. november. Møtet avholdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl. 09:00 - 10:00. Protokollen er publisert
Enige om Enhertu: Innfører legemiddel til pasienter med brystkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/enige-om-enhertu-innforer-legemiddel-til-pasienter-med-brystkreftEnige om Enhertu: Innfører legemiddel til pasienter med brystkreft27.10.2022 17:59:11På et ekstra møte i Beslutningsforum torsdag ble det besluttet at legemiddelet Trastuzumabderukstekan (Enhertu) blir innført til behandling av aggressiv brystkreft.
Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder 27. oktober 2022https://nyemetoder.no/nyheter/ekstramote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-oktober-2022Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder 27. oktober 202226.10.2022 12:47:00Beslutningsforum for nye metoder har hatt et ekstramøte 27. oktober. Møtet ble avholdt digitalt kl. 19:00 - 19:30. Protokollen er publisert.
Bestillerforum 18. oktober 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-18-oktober-2022Bestillerforum 18. oktober 202220.10.2022 08:27:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 18. oktober: Yescarta og åtte andre, nye legemidler innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-18-oktober-yescarta-og-atte-andre-nye-legemidler-innforesBeslutningsforum 18. oktober: Yescarta og åtte andre, nye legemidler innføres18.10.2022 08:04:0013 metoder var oppe til vurdering i Beslutningsforum tirsdag 18. oktober – blant annet to celleterapier innen kreftbehandling, Yescarta og Kymriah. Totalt blir ni nye metoder innført etter dagens møte, mens i fire av sakene ble det ikke innføring.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. oktober 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-oktober-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. oktober 202217.10.2022 12:50:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 13 saker på møtet 18. oktober. Møtet ble avholdet digitalt kl. 08:00 - 09:15. Protokollen er publisert.
Videreutvikling av Nye metoder: Dette er arbeidsområdenehttps://nyemetoder.no/nyheter/videreutvikling-av-nye-metoder-dette-er-arbeidsomradeneVidereutvikling av Nye metoder: Dette er arbeidsområdene04.10.2022 09:09:00Raskere saksbehandling for legemidler, økt involvering av både fageksperter og brukere og to sterkere referansegrupper. Det er fire av i alt åtte områder det vil jobbes med framover for å videreutvikle systemet for Nye metoder.
Bestillerforum 26. september 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-26-september-2022Bestillerforum 26. september 202229.09.2022 09:21:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.