Logo for print

Hovedmeny

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-februar-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 201918.02.2019 11:07:00Seks metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Meld deg på vårt nyhetsbrevhttps://nyemetoder.no/nyheter/meld-deg-pa-vart-nyhetsbrevMeld deg på vårt nyhetsbrev07.02.2019 12:46:24Sekretariatet for Nye metoder sender ut nyhetsbrev på vegne av Bestillerforum RHF og Beslutningsforum for nye metoder.
De regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommerhttps://nyemetoder.no/nyheter/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvar-for-legemidler-mot-sjeldne-sykdommerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommer31.01.2019 08:11:00Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer. Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne i reseptens gyldighetsperiode.
Tre legemidler til eosinofil astmahttps://nyemetoder.no/nyheter/tre-legemidler-til-eosinofil-astmaTre legemidler til eosinofil astma28.01.2019 13:16:00Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-28-januar-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 201921.01.2019 12:57:00Åtte metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslisten for oversikt. Møtet holdes mandag 28. januar 2019 klokka 10.30 i Helse Sør-Øst sine lokaler på Grev Wedels plass, Oslo.
Ja til ny leukemibehandlinghttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-ny-leukemibehandlingJa til ny leukemibehandling17.12.2018 12:00:00Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til stamcelletransplantasjon, nyrekreft, hemofili A, leukemi, stoffskiftesykdom og autoimmun hudsykdom ble besluttet. To prinsippsaker ble også besluttet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-17-desember-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 201811.12.2018 07:54:00Ni legemidler skal vurderes i møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes mandag 17. desember 2018, klokka 09.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
De vanskelige, men nødvendige beslutningenehttps://nyemetoder.no/nyheter/de-vanskelige-men-nodvendige-beslutningeneDe vanskelige, men nødvendige beslutningene23.11.2018 14:22:36Som leder i Beslutningsforum for nye metoder innrømmer Stig A. Slørdahl at han stadig tviler. Men én ting er han helt sikker på: Det viktigste er en likeverdig helsetjeneste.
Innfører nytt medikament til plakkpsoriasishttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-nytt-medikament-til-plakkpsoriasisInnfører nytt medikament til plakkpsoriasis19.11.2018 15:15:00Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på dagens møte.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-19-november-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 201812.11.2018 19:50:00Sju legemidler skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes 19. november 2018 kl. 1400 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Ekspertpanelet er etablerthttps://nyemetoder.no/nyheter/ekspertpanelet-er-etablertEkspertpanelet er etablert01.11.2018 19:28:00Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.
Spinraza til barnhttps://nyemetoder.no/nyheter/spinraza-til-barnSpinraza til barn22.10.2018 17:00:00Beslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).
Ja til fire nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-fire-nye-metoderJa til fire nye metoder22.10.2018 11:19:00Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).
Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-migs-kirurgi-Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi 18.10.2018 08:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering for MIGS-kirurgi der det kan være flere leverandører av metoden. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-oktober-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 201816.10.2018 07:00:00Ti metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt.
Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behovhttps://nyemetoder.no/nyheter/enhetspriser-for-helsepersonell-med-tjenstlig-behovEnhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov26.09.2018 13:00:00Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF).
Betinget ja til behandling av alvorlig eosinofil astma.https://nyemetoder.no/nyheter/betinget-ja-til-behandling-av-alvorlig-eosinofil-astmaBetinget ja til behandling av alvorlig eosinofil astma.24.09.2018 10:00:00Åtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum. En metode fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei.
Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriserhttps://nyemetoder.no/nyheter/norge-og-danmark-inngar-avtale-om-felles-forhandlinger-om-legemiddelpriserNorge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser19.09.2018 07:25:29Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-september-i-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 201817.09.2018 08:00:00Åtte metoder og legemidler ble vurdert i møtet. Se sakslista.
Leverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-nedbrytbare-beskyttere-av-polyetylenglykol-spaceoar-hydrogel-og-tilsvarende-metoderLeverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoder03.09.2018 07:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for «Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel)». Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.