Logo for print

Hovedmeny

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktoberhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-oktoberMøte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktober14.10.2019 09:40:01Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Stort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/stort-engasjement-pa-seminaret-brukerstemmen-i-nye-metoderStort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoder26.09.2019 22:00:00Torsdag 26. september var pasientorganisasjoner og sentrale aktører i systemet Nye metoder samlet til informasjons- og dialogmøte om brukerstemmen i Nye metoder.
Ni nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/ni-nye-metoder-innforesNi nye metoder innføres23.09.2019 16:00:00Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-september-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 201916.09.2019 11:27:59Elleve metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/brukerstemmen-i-nye-metoderBrukerstemmen i Nye metoder30.08.2019 11:26:00Seminar for pasientorganisasjoner 26. september kl. 10-14. Hvilke muligheter for brukermedvirkning finnes i dag? Hvordan kan vi bli bedre på å høre brukerens stemme?
Metodevurderinger på relapserende-remitterende MS (RRMS) - ferdigstiltehttps://nyemetoder.no/nyheter/metodevurderinger-pa-relapserende-remitterende-ms-rrms-ferdigstilteMetodevurderinger på relapserende-remitterende MS (RRMS) - ferdigstilte27.08.2019 11:34:45Folkehelseinstituttet har i dag ferdigstilt en fullstendig metodevurdering på relapserende-remitterende MS (RRMS). En hurtig metodevurdering på et MS-legemiddel til barn og unge er også ferdig.
Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemihttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemidler-for-foflekkreft-hiv-leverkreft-og-leukemiJa til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi26.08.2019 10:00:00Legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. august 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-august-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. august 201919.08.2019 09:40:00Ni metoder ble vurdert i dette møtet, mens en sak ble utsatt. Se under for oversikt.
Plan sommer 2019https://nyemetoder.no/nyheter/plan-sommer-2019Plan sommer 201928.06.2019 10:35:00Informasjon om kontaktpunkter og saksbehandling i Nye metoder sommeren 2019.
Ja til legemiddel for brystkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemiddel-for-brystkreftJa til legemiddel for brystkreft21.06.2019 12:00:00Flere pasienter med brystkreft kan ta i bruk pertuzumab (perjeta) fra 15. juli, etter at Beslutningsforum for nye metoder besluttet å ta i bruk legemiddelet for flere indikasjoner den 17. juni i år.
Ja til brystkreftmedisinhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-brystkreftmedisinJa til brystkreftmedisin17.06.2019 14:08:00Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. juni 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-17-juni-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. juni 201911.06.2019 12:16:00Åtte metoder ble vurdert i dette møtet. Se under for oversikt.
Legemiddel til Peyronies sykdom innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/legemiddel-til-peyronies-sykdom-innforesLegemiddel til Peyronies sykdom innføres27.05.2019 11:00:00Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom fikk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt innføres ikke.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. mai 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-mai-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. mai 201927.05.2019 09:20:00To metoder ble vurdert i dette møtet. Se under for oversikt.
Ja til lungekreftmedisinhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-lungekreftmedisinJa til lungekreftmedisin29.04.2019 13:22:00Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. april 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-29-april-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. april 201924.04.2019 06:38:31Ti metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Klage på utstyrsavtale for diabetespasienter tas ikke til følgehttps://nyemetoder.no/nyheter/klage-pa-utstyrsavtale-for-diabetespasienter-tas-ikke-til-folgeKlage på utstyrsavtale for diabetespasienter tas ikke til følge19.03.2019 07:42:04Dermed er hele avtalen om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter undertegnet.
Innfører entablettformulering til HIV-infeksjonhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-entablettformulering-til-hiv-infeksjonInnfører entablettformulering til HIV-infeksjon18.03.2019 16:40:00Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.
Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plasshttps://nyemetoder.no/nyheter/ny-utstyrsavtale-for-diabetespasienter-pa-plassNy utstyrsavtale for diabetespasienter på plass15.03.2019 10:55:14De fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. mars 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-mars-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. mars 201911.03.2019 11:43:00Fire metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.