Logo for print

Hovedmeny

 

 

Nye medisiner skal innføres raskerehttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-medisiner-skal-innfores-raskereNye medisiner skal innføres raskere13.05.2022 06:43:00Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling. Bruker Norge lengre tid på å ta i bruk nye medisiner enn Sverige, Danmark og England? Svaret er nei.
Bestillerforum 25. april 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-25-april-2022Bestillerforum 25. april 202227.04.2022 13:52:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrosehttps://nyemetoder.no/nyheter/enige-om-kaftrio-innforer-legemidler-for-pasienter-med-cystisk-fibroseEnige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrose25.04.2022 07:43:09Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Det ble klart i dagens møte i Beslutningsforum.
Beslutningsforum for nye metoder 25. april 2022https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-25-april-2022Beslutningsforum for nye metoder 25. april 202224.04.2022 22:00:00Syv saker ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 08:30-10:00. Protokollen er publisert.
Beslutningsforum: Ja til 65 nye metoder i 2021https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-ja-til-65-nye-metoder-i-2021Beslutningsforum: Ja til 65 nye metoder i 202119.04.2022 13:19:43Beslutningsforum sa ja til at 65 nye metoder eller legemidler ble innført i norske sykehus i 2021. Totalt vurderte Beslutningsforum 106 metoder i fjor.
De nordiske landene samarbeider om avanserte terapierhttps://nyemetoder.no/nyheter/de-nordiske-landene-samarbeider-om-avanserte-terapierDe nordiske landene samarbeider om avanserte terapier03.04.2022 22:00:00Danmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling.
Bestillerforum 21. mars 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-21-mars-2022Bestillerforum 21. mars 202223.03.2022 15:05:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Beslutningsforum for nye metoder 21. mars 2022https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-21-mars-2022Beslutningsforum for nye metoder 21. mars 202221.03.2022 07:45:00Seks saker (åtte metoder) ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:00. Protokollen er publisert.
Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 3https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-inviterer-til-webinar-for-pasientorganisasjoner-del-3Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 314.03.2022 11:23:00Bestillerforum for nye metoder- innspillprosessen og oppdrag om metodevurderinger - tredje del i en webinarserie fra Nye metoder.
Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/nyheter/rammeverk-for-legemiddelbehandling-utenfor-godkjent-indikasjon-i-spesialisthelsetjenestenRammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenesten22.02.2022 23:00:00Rammeverket blei godkjent i det nasjonale AD-møtet 14. februar 2022, og er sendt ut til landets helseforetak.
Bestillerforum 14. februar 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-14-februar-2022Bestillerforum 14. februar 202217.02.2022 15:00:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Beslutningsforum har vurdert covid-19-legemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-har-vurdert-covid-19-legemidlerBeslutningsforum har vurdert covid-19-legemidler13.02.2022 23:00:00I Beslutningsforums møte 14. februar ble det vurdert fem legemidler til behandling av pasienter med covid-19 i spesialisthelsetjenesten.
Beslutningsforum for nye metoder 14. februar 2022https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-14-februar-2022Beslutningsforum for nye metoder 14. februar 202207.02.2022 17:00:00Syv metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 08:00-09:15. Protokollen er publisert.
Bestillerforum 17. januar 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-17-januar-2022Bestillerforum 17. januar 202220.01.2022 09:11:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum for nye metoder 17. januar 2022https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-17-januar-2022Beslutningsforum for nye metoder 17. januar 202209.01.2022 23:00:00Ti metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:15.
Bestillerforum 13. desember 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-13-desember-2021Bestillerforum 13. desember 202117.12.2021 11:05:12Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum sier ja til utvidet bruk av Lenalidomidhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-sier-ja-til-utvidet-bruk-av-lenalidomidBeslutningsforum sier ja til utvidet bruk av Lenalidomid13.12.2021 10:13:00Etter at patentet på Lenalidomid går ut 1. mars 2022, reduseres prisen på legemiddelet med godt over 90 prosent. Dermed kan Beslutningsforum si ja til å innføre Lenalidomid som medisin til flere pasienter med noen typer blodkreftsykdommer.
Kaftrio: Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp formidle nytt pristilbudhttps://nyemetoder.no/nyheter/kaftrio-beslutningsforum-ber-sykehusinnkjop-formidle-nytt-pristilbudKaftrio: Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp formidle nytt pristilbud13.12.2021 09:39:00Beslutningsforum ba i dag Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på Kaftrio, som de håper leverandøren av legemiddelet aksepterer.
Beslutningsforum gjør legemiddel tilgjengelig med en ny prismodellhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-gjor-legemiddel-tilgjengelig-med-en-ny-prismodellBeslutningsforum gjør legemiddel tilgjengelig med en ny prismodell12.12.2021 23:00:00Beslutningsforum for nye metoder har i dag sagt ja til å innføre entrektinib (Rozlytrek) midlertidig til to grupper: pasienter med en tumoragnostisk indikasjon og pasienter med ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-13-desember-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 202106.12.2021 16:02:00Tolv metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:30. Protokollen er publisert.