Logo for print

Hovedmeny

 

 

Fem beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-beslutninger-fra-beslutningsforumFem beslutninger fra Beslutningsforum25.09.2017 08:15:00Beslutningsforum for nye metoder har blant annet besluttet at screeningsprogrammet for nyfødte kan utvides med to nye tester. Testene redder liv. Les om denne og fire andre beslutninger.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-august-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 201724.08.2017 06:49:02Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Fire nye legemidler innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-nye-legemidler-innforesFire nye legemidler innføres21.08.2017 08:44:14Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at nye legemidler til behandling av prostatakreft, benmargskreft og tykktarms- og endetarmskreft, kan innføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg innføres et legemiddel til blødere.
Endelig ja til brystkreftmedisinhttps://nyemetoder.no/nyheter/endelig-ja-til-brystkreftmedisinEndelig ja til brystkreftmedisin15.08.2017 06:26:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.
Sekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHFhttps://nyemetoder.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-flyttes-til-helse-sor-ost-rhfSekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHF06.07.2017 07:42:00Helse- og omsorgsdepartementet har den 23. juni d.å. fattet politisk beslutning om flytting av sekretariatet for Nye metoder.
Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plasshttps://nyemetoder.no/nyheter/veiledende-kriterier-for-handtering-av-medisinsk-utstyr-pa-plassVeiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plass30.06.2017 09:49:00Aktørene i og utenfor systemet har samarbeidet om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument. Erfaringene ved bruken vil bli evaluert etter en tids bruk.
Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-referansegruppen-til-nye-metoder-31-mai-2017Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 201727.06.2017 06:00:00Referansegruppen til Nye metoder er bredt sammensatt. På sist møte var hovedtema fremtidige fokusområder. Referatet fra møtet er nå publisert.
Tre nye legemidler innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/tre-nye-legemidler-innforesTre nye legemidler innføres23.06.2017 07:42:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk tre nye legemidler. Ett legemiddel fikk nei.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-juni-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 201723.06.2017 07:27:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Innfører ikke habiliteringsprogramhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-ikke-habiliteringsprogramInnfører ikke habiliteringsprogram12.06.2017 12:26:00Sykehusene kan ikke innføre fire utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. juni 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-9-juni-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. juni 201712.06.2017 06:59:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Kreftlegemidler og habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade var på sakslista til møtet.
Ja og nei til kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-og-nei-til-kreftlegemidlerJa og nei til kreftlegemidler09.06.2017 12:07:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).
Leverandører etterspørres – påminnelse!https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-paminnelseLeverandører etterspørres – påminnelse!02.06.2017 10:16:25Nye metoder ønsker kontakt med leverandører av 10 metoder som ikke er legemidler. Leverandørene bes ta kontakt for uforpliktende dialog og evt. veiledning om innsending av dokumentasjon.
Mange ja fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/mange-ja-fra-beslutningsforumMange ja fra Beslutningsforum23.05.2017 07:15:00Les beslutningene for legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) og flere bløderpreparater, som alle har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder.
Flere med lungekreft får immunterapihttps://nyemetoder.no/nyheter/flere-med-lungekreft-far-immunterapiFlere med lungekreft får immunterapi22.05.2017 13:51:00Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling. Men det er høye kostnader.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-mai-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 201722.05.2017 13:45:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Beslutningsforum for nye metoder vurderte seks saker i dette møtet.
Metodevurderinger – en bremsekloss i medisinsk og teknologisk utvikling?https://nyemetoder.no/nyheter/metodevurderinger-en-bremsekloss-i-medisinsk-og-teknologisk-utviklingMetodevurderinger – en bremsekloss i medisinsk og teknologisk utvikling?18.05.2017 07:55:00Et seminar om metodevurderinger ble arrangert 12.05.2017 i regi av Oslo universitetssykehus og regionalt kompetansesenter for metodevurderinger i Helse Sør-Øst. Her gis alle anledning til å ta del av presentasjoner og noen refleksjoner fra arrangørene
Informasjon fra RHF-ene – føringer for bruk i forbindelse med overføring av finansieringsansvarhttps://nyemetoder.no/nyheter/informasjon-fra-rhf-ene-foringer-for-bruk-i-forbindelse-med-overforing-av-finansieringsansvarInformasjon fra RHF-ene – føringer for bruk i forbindelse med overføring av finansieringsansvar09.05.2017 11:45:00RHF-ene har i forbindelse med overføringen av finansieringsansvaret for enkelte kreftlegemidler fra 1.5.17 sendt ut informasjon til HF-ene. Informasjonen inkluderer retningslinjer for bruk av legemidlene som overføres.
Oppdrag om metodevurderinger - overføring av finansieringsansvar for kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/oppdrag-om-metodevurderinger-overforing-av-finansieringsansvar-for-kreftlegemidlerOppdrag om metodevurderinger - overføring av finansieringsansvar for kreftlegemidler28.04.2017 10:24:18Bestillerforum RHF ga i møtet 24. april 2017 oppdrag om hurtig metodevurderinger for flere av kreftlegemidlene som overføres til RHFene 1.5.2017.
BeNeLuxA-samarbeid om metodevarslinghttps://nyemetoder.no/nyheter/beneluxa-samarbeid-om-metodevarslingBeNeLuxA-samarbeid om metodevarsling26.04.2017 12:54:48Belgia, Nederland, Luxemburg og Østerrike har startet opp et tettere samarbeid på legemiddelområdet, kalt BeNeLuxA-samarbeidet. Nå arbeider landene med forslag til en felles metodevarslingsfunksjon.