Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering» sendes inn senest:

Alle kan komme med tilleggsinformasjon til forslag/metodevarsler som foreligger. Innspillskjema sendes inn senest:​

20. november

13. oktober

9. november

18. desember

​10. november

7. desember

22. januar

11. desember

11. januar

26. februar

25. januar

15. februar

​19. mars

15. februar​

​8. mars

23. april

19. mars​

12. april

​14. mai

12. april​

3. mai​

11. juni​

​14. mai

31. mai​

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
I 2017 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder; 27. februar, 20. mars, 24. april, 22. mai, 9.juni, 21. august, 25. september, 23. oktober, 20. november og 18. desember. I begynnelsen av 2018 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder; 22. januar, 26. februar, 19. mars, 23. april, 14. mai og 11. juni.

Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 21. november 2017