Logo for print

Hovedmeny

​Møter og frister for Bestillerforum RHF

Møte i Bestillerforum RHF:​

​Utfylt «Forslag til nasjonal metodevurdering» sendes inn senest:

Alle kan komme med tilleggsinformasjon til forslag/metodevarsler som foreligger. Innspillskjema sendes inn senest:​

​21. august

15. juni

10. august

25. september

18. august

14. september

23. oktober

​14. september

12. oktober

20. november

13. oktober

9. november

18. desember

​10. november

7. desember

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 
I 2017 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder; 27. februar, 20. mars, 24. april, 22. mai, 9.juni, 21. august, 25. september, 23. oktober, 20. november og 18. desember.

Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist faglig oppdatert: 10. august 2017