Logo for print

Hovedmeny

​Hensikten med å monitorere de metodene som har fått beslutning i Beslutningsforum for nye metoder er å følge metodene i forhold til omfang av bruk og kostnader. På sikt er det ønskelig å utvide monitoreringen til å omfatte data om effekt og sikkerhet av metodene i klinisk bruk.

 

Som et ledd i monitoreringen publiseres det i dag monitoreringsgrafer for hver metode som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder her på nettsidene til systemet. 

 

Monitoreringsgrafene kombinerer kjøpstall (bruk) av metoden innenfor hvert RHF med tidspunkt for markedsføringstillatelse (MT), oppdrag om metodevurdering gitt fra Bestillerforum RHF, beslutning i Beslutningsforum for nye metoder og implementering i nasjonale faglige retningslinjer. Innholdet i grafene oppdateres kvartalsvis. Kildene som brukes som datagrunnlag for monitoreringsgrafene er Sykehusenes legemiddelstatistikk, IFE (Institutt for energiteknikk), Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet. Monitoreringsgrafene skiller ikke på indikasjon, i motsetning til beslutningene tatt av Beslutningsforum for nye metoder.

 

Monitoreringsgrafene for hver metode finner du på de tilhørende metodesidene under «Implementering». Metodesidene finner du ved å søke etter metoden ved hjelp av "Finn metode".

Sist faglig oppdatert: 5. september 2018