Logo for print

Hovedmeny

Bestillerforum RHF gav den 12. desember ytterligere to oppdrag om hurtig metodevurdering der det trolig kan være flere leverandører for de enkelte metoder. Leverandørene bes om å ta kontakt for dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon.

Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjonen til metoden. For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag etterspørres leverandører bak følgende metoder:

• Regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom. (Link; metode ID2016_084)

• Bronkial termoplastikk til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma. (Link; metode ID2016_085)

Leverandøren(e) bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for dialog og veiledning om (eventuell innsending) av dokumentasjon. Leverandørene kan ta kontakt på følgende e-postadresse: Ingvil.Saterdal@fhi.no

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

Mer informasjon om Nye metoder som system her på nettsidene (nyemetoder.no) hvor det også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet for systemet.​