Logo for print

Hovedmeny

Rapporten fra WHO Europa fokuserer på tilgjengelighet til nye legemidler og gjennomgår mekanismer som påvirker legemidlenes livsløp helt fra forskning og utvikling til utfasing. Mens mange europeiske land tradisjonelt ikke har hatt klare prioriteringsprosesser på legemiddelområdet, blir det i økende grad vurdert som kritisk å bruke legemiddeløkonomi til å effektivisere kostnadsbruken samtidig som man skal oppnå en balanse mellom tilgang og kostnadseffektivitet. Rapporten peker også på mulige fremtidige retninger og valg som kan hjelpe myndighetene til å redusere høye priser ved innføring av nye legemidler.

Link til WHO rapport