Logo for print

Hovedmeny

​Helse og omsorgsdepartementet har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å følge opp evalueringen av Nye metoder gjennom oppdragsdokumentet for 2022. Nå har de regionale helseforetakene sendt en oversikt over arbeidet til departementet.

Tiltak og forbedringsarbeid som gjøres i systemet kan du lese mer om her (lenke).