Logo for print

Hovedmeny


Norge har i dag et samarbeid med de nordiske landene i Nordisk Legemiddelforum. Nå skal de nordiske landene samarbeide med Beneluxa-landene for at å finne framgangsmåter som kan være med å understøtte pasienters tilgang til nye, dyre legemidler. Les uttalelsen og mer informasjon på Sykehusinnkjøp sine hjemmesider​