Logo for print

Hovedmeny

Beslutningsforum for nye metoder vurderte i sitt møte 24. oktober 2016 legemiddelet Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3 til pasienter over 40 år som ikke kan bruke interferon og til pasienter med dekompensert cirrhose (alvorlig tilstand av skrumplever).

Beslutningsforum for nye metoder utsatte saken, og vil vurdere legemiddelet på nytt når det foreligger en metodevurdering for behandling av alle aktuelle pasientgrupper innen kronisk hepatitt C (inklusiv genotype 3). Det var en slik metodevurdering som opprinnelig var bestilt.

Pasienter med kronisk hepatitt C har i dag et behandlingstilbud, og Beslutningsforum for nye metoder vil derfor vente for å få oversikt over helheten.

Dokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet i Beslutningsforum finner du så snart de foreligger etter møtet i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder