Logo for print

Hovedmeny

 

Det var forventet at saken skulle bli klar til møtet 13. mars, men den trenger noe mer tid for å bli klar til beslutning. Nå er den til vurdering hos de regionale fagdirektørene, som igjen har kontakt med fagmiljøene i sykehusene.

 

– Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig, men det er ikke mulig å gi et presist tidsestimat for dette akkurat nå, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum.

 

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom. Det har vært god og konstruktiv dialog med selskapet om legemiddelet, og prisforhandlingene for å kunne sende den videre til behandling i Beslutningsforum er ferdigstilt.

 

– Vi vet at det er mange pasienter som har ventet lenge på denne behandlingen. Vi skulle ønske at vi hadde kommet i mål tidligere. Aktørene i Nye metoder-systemet har jobbet for å få denne behandlingen opp så raskt det lar seg gjøre. Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, sier Vikse.

Neste møte i Beslutningsforum er 24. april. Beslutningsforum kan også innkalle til et ekstraordinært møte før det hvis de ser behov for det.