Logo for print

Hovedmeny

​Fra årsskiftet er Sekretariatet for Nye Metoder organisert i Helse Sør-Øst RHF.


Fra 1. januar gjelder følgende kontaktopplysninger til sekretariatet for Nye metoder:
Telefon felles til sekretariatet: 91 30 43 88
E-post: nyemetoder@helse-sorost.no
Besøksadresse: Helse Sør-Øst RHFs lokaler på Grev Wedels plass 5 i Oslo
Postadresse: Helse Sør-Øst RHF, Sekretariatet for Nye metoder, Postboks 404, 2303 Hamar 
  

Arbeidsfeltet for sekretariatet blir ikke endret som følge av flyttingen, det er kun plasseringen som blir ny.

 «Vi i sekretariatet ønsker å benytte anledningen til å takke alle aktører og samarbeidspartnere for året som gått. Dialogen og samarbeidet fortsetter vi på nyåret. Nå ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt år», hilser Øyvind Melien, Ellen Nilsen og Helene Örthagen.