Logo for print

Hovedmeny

​Sekretariatet vil bli flyttet fra Helsedirektoratet der det har vært organisatorisk plassert siden 2013 til de regionale helseforetak ved Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018.

Departementet har i sin beslutning lagt til grunn at sekretariatet overføres med de ressurser og stillinger som tilligger sekretariatet i dag tilsvarende 4 årsverk.

Øyvind Melien som er sekretariatsleder viser til at Nye metoder har som hovedformål å sikre kvalifiserte prosesser for innføring og evt. utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn er det naturlig at sekretariatet for Nye metoder, som har en koordinerende funksjon, også blir lagt til spesialisthelsetjenesten.