Logo for print

Hovedmeny

​​

Nye metoder ser behov for å gjøre noen endringer i rutinene for utarbeidelse og publisering av saksdokumenter fra Beslutningsforum sine møter. Dette for å sikre at det ikke publiseres konfidensiell informasjon. På lengre sikt kan et bedre saksbehandlingssystem eller verktøystøtte gjøre det enklere å samhandle mellom aktørene på en trygg måte. På kort sikt innføres noen tiltak for å redusere risikoen.

Offentlige sakspapirer fra møtene i både Bestillerforum og Beslutningsforum publiseres på nettsidene til Nye metoder (nyemetoder.no). Sakspapirene publiseres som regel to til fire dager etter at møtene er avholdt. Tidligere i 2022 ble det, ved en feil, publisert konfidensiell informasjon i sakspapirene fra et møte i Beslutningsforum. Feilen ble rettet så snart den ble oppdaget. Nye metoder har beklaget feilen og har hatt god dialog med aktuell leverandør i etterkant av hendelsen. 

Økning i antall saker

Antall saker i Nye metoder øker for hvert år. Dette bidrar til at saksdokumentene fra møtene i både Bestillerforum og Beslutningsforum stadig øker i omfang. Alle aktørene har ansvar for å sikre at konfidensiell informasjon, som priser etter prisforhandlinger, ikke blir publisert. Samtidig er åpenhet og transparens sentrale verdier i Nye metoder.

Beslutningsnotatene med offentlig informasjon

De administrerende direktørene i Beslutningsforum for nye metoder får et notat med en innstiling til hver sak fra de regionale fagdirektørene. Beslutningsnotatene med innstilling fra de regionale fagdirektørene inneholder informasjon som hentes fra blant annet prisnotatene. Denne informasjonen, som delvis er unntatt offentlighet, er i dag gjentatt flere steder i beslutningsnotatet. Dette gjør det krevende å utarbeide offentlige, publiserbare versjoner av saksdokumentene hvor beslutningsnotatene inngår.  Fremover vil derfor all informasjon som er unntatt offentlighet samles på et sted i beslutningsnotatene. Offentlig versjon av prisnotater fra Sykehusinnkjøp HF vil publiseres som tidligere.

Nye metoder ønsker å ivareta prinsippet om åpenhet uten at det går utover behovet for konfidensialitet. Endringen vil ikke føre til mindre åpenhet, men vil gi mindre duplisering av konfidensiell informasjon, som innebærer lavere risiko for feil eller manglende sladding.​