Logo for print

Hovedmeny


Rammeverket er utformet for å kunne ivareta all legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon. Dette vil inkludere all utprøvende behandling som kan tilbys enkeltpasienter etter en individuell vurdering utenfor kliniske studier.

Dette vil også inkludere konsensusbasert, off label legemiddelbehandling som har vært brukt til pasientgrupper i sykehus i lengre tid, men hvor effektdokumentasjonen er utilstrekkelig for finansiering av folketrygden.


Mer informasjon og lenker til rammeverket og søknadsskjema finner du her​