Logo for print

Hovedmeny

Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, fattes ved konsensus i Beslutningsforum for nye metoder mellom de fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene.  Etter hvert møte i Beslutningsforum for nye metoder publiseres en nyhet under "Aktuelt». Beslutningene blir også publisert på hver enkelt metode og under fanen "Beslutninger".


Link til oversikt over alle beslutninger