Logo for print

Hovedmeny

Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, fattes ved konsensus i Beslutningsforum for nye metoder mellom de fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene.  Etter hvert møte i Beslutningsforum for nye metoder publiseres en nyhet under "Aktuelt». Beslutningene blir også publisert på hver enkelt metode og under fanen "Beslutninger".


Link til oversikt over alle beslutninger

skriv ut del på facebook del på twitter