Logo for print

Hovedmeny

Det ønsker Beslutningsforum for nye metoder. Effekten av stamcelletransplantasjon ved MS er dårlig dokumentert. Beslutningsforum ønsker ikke å innføre stamcelletransplantasjon ved MS som standard behandling, men heller bidra med mer forskning på effektene.

- Effekten av stamcelletransplantasjon ved MS er ikke dokumentert godt nok. Det gjør det vanskelig å innføre metoden når vi ikke er sikre på om den virker. Derfor er vi glade for at fagmiljøene i Norge ønsker å sette i gang en studie. Vår oppfordring er å gå i gang med å planlegge studien, at man får med miljøer i andre land for å sikre tilstrekkelig antall pasienter, og søke finansiering, sier leder i Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er aktuelt for en liten gruppe pasienter med atakkpreget multippel sklerose (RRMS: relapse-remitting MS), der tilgjengelig medikamentell behandling har begrenset effekt eller gir store bivirkninger. Beslutningsforum for nye metoder ønsker at alle pasienter som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon, innlemmes i studien.

 

Saksdokumenter og protokoll med beslutninger fra møtet: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mars 2016