Logo for print

Hovedmeny

​I Nye metoder skal begrepet metode forstås som alle tiltak som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle sykdom, tiltak for rehabilitering av pasienter og organisering av helsetjenester.

I oppstarten dominerte forslag på legemidler og spesielt kreftlegemidler møtene i Bestillerforum RHF.

Antallet metoder som involverer legemidler fortsetter å øke, men siden siste del av 2014 er det også tydelig at flere metoder som ikke er legemidler meldes inn.

Etableringen av metodevarslingsfunksjonen har vært en viktig bidragsyter i denne sammenhengen.


Trinnene i Nye metoder monitorers ellers fortløpende. Oversikter over nøkkeltall og statistikk publiseres og oppdateres periodevis.