Logo for print

Hovedmeny

​Legemiddelet efmoroktokog alfa (Elocta) innføres til forebygging og behandling av blødninger (hemofili A). Lenke til metodesiden (der du kan lese mer om metoden).

 

Legemiddelet sekukinumab (Cosentyx) innføres til behandling av ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom).  Lenke til metodesiden (der du kan lese mer om metoden).

 

Det var i sitt møte 22. august 2016 at Beslutningsforum for nye metoder sa ja til å innføre legemidlene i den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll med beslutninger legges ut på denne nettsiden: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. august 2016 .

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring eller send e-post til Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.