Logo for print

Hovedmeny

Helse Vest har overtatt ledelsen av Beslutningsforum for nye metoder. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF overtar som leder etter administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg til Bryne deltar de administrerende direktørene i Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.

Lenke her til nyhetssak på Helse Vest RHF sine nettsider

 

Fra nå skal alle mediehenvendelser til Beslutningsforum for nye metoder sendes til e-post: info@helse-vest.no.

Sekretariatet for nye metoder er sekretariat for Beslutningsforum for nye metoder slik at øvrige henvendelser kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no eller nyemetoder@helse-sorost.no