Logo for print

Hovedmeny

Møtet ble innledet med foredrag før en paneldebatt med blant annet politikere fra Stortinget. Møtet ble ledet av Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Følgende foredrag ble presentert:

  • Direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin la frem data Kreftregisteret har på effekten av de nye kreftmedisinene. Link til presentasjonLink til sak i Dagens Medisin
  • Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder presenterte: "Nye metoder - hvor står vi"?  Link til presentasjon
  • Professor Steinar Aamdal, seksjon for klinisk kreftforskning, OUS Radiumhospitalet holdt innlegget: "Klinikerens dilemma - kun et spørsmål om pris".
  • Deretter var det en presentasjon fra en pasient:  "Langtids overlever med ny kreftbehandling".
  • Karita Bekkemellem, Administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI). Link til presentasjon

Link til program her