Logo for print

Hovedmeny

​​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 46-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste


Sak 47-2017

Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. mai 2017

 

Sak 48-2017
Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) ved avansert malignt melanom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 49-2017
Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av mantelcellelymfom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 50-2017
Nivolumab (Opdivo) ved lungekreft, en presisering til tidligere beslutning. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).


Sak 51-2017
Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).


Sak 52-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt


Sak 53-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.