Logo for print

Hovedmeny

 Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

 

Saksliste

 

Sak 108-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 109-2017
Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi. Lenke til metodesiden

 

Sak 110-2017
Referatsaker

 

Sak 111-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder