Logo for print

Hovedmeny

Møtet ble avholdt på Hotel Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

​Saksliste 

Sak 46-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 47-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. august 2016

Sak 48-2016  Adalimumab (Humira) til behandling av hidradenitis suppurativa. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 49-2016  Karfilzomib (Kyprolis) til kombinasjons-behandling av myelomatose. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 50-2016  Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 51-2016  Bevacizumab (Avastin) ved avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 52-2016  Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 53-2016  Fullstendig metodevurdering på prostata – orientering

Sak 54-2016  Stråleterapi - TomoTherapy System og CyberKnife System

Sak 55-2016  Prinsipp om lik pris på legemidler som brukes på ulike indikasjoner

Sak 56-2016  Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B – oversikt.
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 57-2016  Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Finner du så snart de foreligger i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder
Lenke til nyhetssaker - To ja og fire nei fra Beslutningsforum
                                       - Immunterapi mot lungekreft

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no