Logo for print

Hovedmeny

Møtet ble holdt på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo, kl. 09.30–11.00

Saksliste

Sak 22-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 23-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. mars 2016

Sak 24-2016 Apremilast (Otezla®) til behandling av psoriasis. Lenke til metodevurdering her

Sak 25-2016 Apremilast (Otezla®) til behandling av psoriasisartritt. Lenke til metodevurdering her

Sak 26-2016 Ibrutinib (Imbruvica®) til behandling av mantelcellelymfom. Lenke til metodevurdering her

Sak 27-2016 Malignt melanom kombinasjonsbehandling BRAF-hemmere og MEK-hemmere ved inoperabelt eller metastatisk malignt melanom. Lenke til metodevurdering her

Sak 28-2016 Malignt melanom BRAF-hemmere til behandling av inoperabelt eller metastatisk malignt melanom. Lenke til metodevurdering her

Sak 29-2016 Referatsaker

  1. E-post av 15. mars 2016 fra Føflekkreftforening med vedlagt brev ad. utsatt vurdering av BRAF- og MEKhemmere til målrettet behandling av føflekkreft
  2. E-post med vedlegg av 15. mars 2016 fra Sigurd Lie ad. ta i bruk immunterapi medisin
  3. E-post av 8. april 2016 fra Sigurd Lie ad. tillegg til brev, jf. sak 29-2016/2 Referatsaker
  4. Brev av 30. mars 2016 fra Novartis Norge AS ad. behandlingen av BRAF- og MEK-hemmere hos Beslutningsforum
  5. Brev av 2. februar 2016 fra Abbvie AS ad. Abbvie ønsker reelle prisforhandlinger knyttet til metodevurdering av Humira (adalimumab) til behandling av hudlidelsen hidrosadenitt
  6. Brev av 4. mars 2016 fra leder av Beslutningsforum for nye metoder til Abbvie AS ad. Adalimumab til behandling av hidrosadenitt, jf. sak 29-2016/5 Referatsaker
  7. E-postkorrespondanse av 10./21. mars 2016 med Abbvie AS med vedlagt brev av 18. mars 2016 ad.Adalimumab til behandling av hidrosadenitt, jf. sak 29-2016/5 og /6 Referatsaker

Sak 30-2016 Eventuelt

Protokoll og saksdokumenter

Foreløpig protokoll fra møtet

Innkalling og saksdokumenter

Lenke til nyhetssak - Innfører BRAF- og MEK-hemmere ved føflekkreft

Lenke til nyhetssak - Ønsker ny pris på legemiddel mot lymfekreft

Lenke til nyhetssak - Innfører ikke legemiddel mot psoriasis og psoriasisartritt

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.