Logo for print

Hovedmeny

Møtet ble avholdt  i Helse Sør-Øst RHFs lokaler, Grev Wedels plass 5 i Oslo.

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 59-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 60-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. september 2016

Sak 61-2016  Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 62-2016 Nivolumab (Opdivo®) til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom. Lenke til en, av to, metodesider (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 63-2016 Mandat og retningslinjer til LIS, behov for gjennomgang og presiseringer

Sak 64-2016 Oversikt over legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B

Sak 65-2016 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no