Logo for print

Hovedmeny

​Møtet ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen.

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 66-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 67-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 24. oktober 2016

Sak 68-2016  Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonal arterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 69-2016  Pertuzumab (Perjeta®) til neoadjuvant behandling av lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 70-2016  Nivolumab (Opdivo®) til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 71-2016  Referatsaker

1.       E-post fra C. B. Ennals av 28. oktober 2016 ad. Daily Mail reports on beneficial effects of NIVOLUMAB on advanced kidney cancer patients

Sak 72-2016  Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no