Logo for print

Hovedmeny

Neste møte i Beslutningsforum fo rnye metoder avholdes mandag 19. januar 2015 på på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Fra fra kl. 9.30 (til ca. kl. 11.30) .
 

Saker som skal behandles er:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 15. desember 2014
  • Alemtuzumab (Lemtrada®)
  • Teriflunomid (Aubagio®)
  • Referatsaker:
    1. Brev fra Legemiddelindustrien av 18. desember 2014 ad. Helseforetakenes mulighet til å ta i bruk metoder som er til vurdering i Nasjonalt system for innføring av metoder i spesialisthelsetjenesten
  • Eventuelt

<<Metodevurderingene til de metoder som skal opp, ligger på publisert på den enkelte metoden under «Status og oversikt over metoder»


<<Når er neste Beslutningsforum for nye metoder?

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 97592 815.

skriv ut del på facebook del på twitter