Logo for print

Hovedmeny

​Alle rapportene er sendt til beslutning i de regionale helseforetak og omfatter følgende:

  • Fullstendig metodevurdering utarbeidet av Kunnskapssenteret om legemidler til bruk ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft). Rapporten gir vurderinger av legemidlene cobimetinib, dabrafenib, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, trametinib og vemurafenib. Lenke til rapport
  • Hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk vedrørende pembrolizumab til behandling av avansert melanom. Lenke til rapport
  • Hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk vedrørende nivolumab til behandling av avansert melanom. Lenke til rapport