Logo for print

Hovedmeny

Fullstendig metodevurdering Lenke her

Lenke til Nyhetssak hos Folkehelseinstituttet

 

Bestillerforum RHF legger frem forslag til videre prosess. Det planlegges en bred og involverende prosess med invitasjon til å komme med innspill.

 

Media kan kontakte leder av Bestillerforum RHF, fagdirektør Geir Tollåli på telefon 909 45 509 ved eventuelle spørsmål.