Logo for print

Hovedmeny

Beslutningsforum for nye metoder har konkludert med at alle kan gi innspill i høringen, selv om det sendes egne invitasjoner til blant annet pasientorganisasjoner og fagorganisasjoner. Etter høringsfristen vil saken håndteres videre i Nye metoder.

Metodevurderingen reiser flere naturlige problemstillinger fordi det i spørsmål om liv og død vil være ulike syn. Det er for eksempel viktig at klinikere og andre som står i krevende situasjoner er trygge på metodene som brukes og at de har et avklart forhold til dem.

Mer informasjon om høringen og alle høringssvar finner du på en egen nettside