Logo for print

Hovedmeny

Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i de aktuelle databasene. Det er Sykehusinnkjøp HF, LIS som varsler grossist og apotek om prisendringer. Grossistene må få informasjon om pris for blant annet å kunne planlegge innkjøp og lagerbeholdning, samt oppdatere prisfiler til apotekene.

Apotekene oppdaterer sitt vare- og prissystem til fast tidspunkt to ganger i måneden. Dette skjer 1. og 15. hver måned. Tidslinjen for prisoppdateringen er avhengig av om legemiddelet er et såkalt sykehus-eller et H-reseptlegemiddel.

Mer detaljer om tidslinjene for de to legemiddelkategoriene i artikkelen "Implementering", under overskriften: Når er legemidlet tilgjengelig?