Logo for print

Hovedmeny

​Nye metoder i helsetjenesten skal vurderes før de blir innført for å sikre at de er effektive og trygge. Mini-metodevurderinger kan forhindre at sykehusene tar i bruk uvirksomme eller skadelige metoder. Les kronikken her: https://tidsskriftet.no/2018/05/kronikk/tryggere-innforing-av-nye-metoder