Logo for print

Hovedmeny

​Pasienter, pårørende, behandlere og andre har etterspurt kriteriene for å kunne starte og stoppe behandling med nusinersen (Spinraza). Fagdirektørene i de regionale helseforetakene godkjente 22. februar 2018 kriteriene. Du finner dem i vedleget.

Kriterier for behandling med nusinersen (Spinraza) for barn (0–18 år) (link til pdf)

Ytterligere informasjon:

 - Sier ja til Spinraza (link) 

 - Metodeside for nusinersen (Spinraza) (link)