Logo for print

Hovedmeny

Ønsket er at man gjennom god og forståelig kommunikasjon skal gi helsepersonell, industri, pasienter, pårørende og andre større trygghet til hva som ligger bak en beslutning i Nye metoder. Dessuten er det viktig å øke forståelsen for Nye metoder, i tillegg til å synliggjøre brukermedvirkning.

Krav om kvalitet, god tilgjengelighet og åpenhet er i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken. Det skal årlig utarbeides handlingsplan som viser hvilke kommunikasjonstiltak som skal prioriteres.

Hele kommunikasjonsstrategien kan du lese her. Les mer om kommunikasjon i Nye metoder og nyhetsbrev her.